Wyślij
Udostępnij:
 
 
Gowin o wykazach czasopism naukowych: Chodzi o promowanie badań wysokiej jakości
Źródło: KL, Polska Agencja Prasowa
Autor: Krystian Lurka |Data: 08.11.2018
 
 
Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisał w czwartek (8 listopada) rozporządzenie dotyczące sposobu sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw. - Ma dowartościować monografie naukowe i walczyć z masową produkcją słabych artykułów - przyznał Gowin.
- Nowe zasady ewaluacji to jest "serce" tej ustawy, "serce" tej reformy - podkreślił w czwartek szef resortu Jarosław Gowin podczas spotkania z dziennikarzami w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O sprawie poinformowała Polska Agencja Prasowa. - Chcemy odejść od "punktozy", od rozwiązań promujących ilość na rzecz rozwiązań promujących wysoką jakość badań naukowych - powiewidzał Gowin.

Podpisane w czwartek rozporządzenie jest jednym z wielu przygotowanych przez resort nauki do nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" , która weszła w życie 1 października. Największą zmianą w stosunku do starego systemu jest wprowadzenie do systemu ewaluacji wykazu wydawnictw monografii naukowych.

- Chodziło nam o to, żeby w tym rozporządzeniu zawrzeć zachęty, żeby publikować nie maksymalnie dużo - tak jak do tej pory, tylko żeby publikować w najbardziej rzutujących na światową naukę kanałach publikacji - podkreślił Aleksander Dańda, dyrektor Departament Nauki w MNiSW

Wykaz wydawnictw recenzowanych monografii będzie dzielił wydawnictwa na dwie grupy, czyli wydawców spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze oraz wydawnictwa o dużej rozpoznawalności i prestiżu w środowisku międzynarodowym. Monografie opublikowane w wydawnictwach z drugiej grupy otrzymają 200 punktów, zaś pozostałe 80 punktów. Dotychczas takie publikacje mogły otrzymać 25 punktów, a w wyjątkowych przypadkach 50 punktów.

Polska Agencja Prasowa informuje, że w nowym wykazie czasopism naukowych ujęte zostaną z kolei cztery grupy publikacji:
- czasopisma znajdujące się w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science,
- ujęte w bazie ERIH+ i zagraniczne czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych - po dodatkowej ocenie eksperckiej,
- polskie czasopisma naukowe finansowane w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
- recenzowane materiały z międzynarodowych konferencji informatycznych, które posiadają co najmniej rangę C w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Czasopisma i materiały mają być oceniane w ramach dyscyplin naukowych, w ramach których będą im przypisywane progi punktowe:
- 20,
- 40,
- 70,
- 100,
- 140
- i 200 punktów.

Skala punktowa ma być taka sama dla wszystkich dyscyplin.

Wykaz czasopism ma powstawać w trzech etapach. Wstępna wartość punktowa danego czasopisma będzie określana na podstawie jednego z sześciu wymienionych w rozporządzeniu wskaźników wpływu (m.in. wskaźników Journal Impact Factor, CiteScore czy Scimago Journal Rank). Następnie te wartości zostaną zweryfikowane przez jeden z zespołów eksperckich - zespoły te będą mogły zaproponować zmianę punktacji określonych czasopism i materiałów o maksymalnie dwa progi punktowe. Ostateczną wersję wykazu czasopism ustalać będzie Komisja Ewaluacji Naukowej.

Jarosław Gowin podkreślił, że dotychczas sporządzaniem wykazu czasopism zajmował się jeden zespół dla wszystkich dyscyplin. - Teraz będą to 44 zespoły, reprezentujące każdą z dyscyplin naukowych - przyznał Gowin i dodał: - Dzięki temu wierzymy, że ten wykaz będzie adekwatny i sprawiedliwy, że będzie się cieszył zaufaniem i uznaniem środowiska naukowego. Dlatego, że stać za tym wykazem będą największe polskie autorytety naukowe.

Przedstawiciele resortu nauki przekonywali, że docenienie monografii oraz zmiany w zasadach sporządzania wykazów czasopism mają pomóc docenić pracę przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

- W poprzednim systemie mieliśmy sytuację, gdzie punktacja za publikację w czasopismach naukowych humanistycznych czy z zakresu nauk społecznych w praktyce nie mogła być aż tak wysoka, jak najwyżej punktowane czasopisma z zakresu np. nauk o życiu czy nauk ścisłych - tłumaczył Aleksander Dańda.

Ministerstwo przewiduje, że wykaz wydawnictw monografii naukowych opublikowany zostanie na początku 2019 r., zaś wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych poznamy w pierwszej połowie 2019 r.

Przeczytaj także: "Gowin i jego ustawa, czyli wszystko o "Konstytucji dla Nauki".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe