Hamankiewicz: Wynagrodzenia lekarzy-stażystów są niezgodne z ustawą

Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL, Naczelna Rada Lekarska, Dziennik Gazeta Prawna
- Rozporządzenie określające wysokość zarobków lekarzy odbywających staż podyplomowy nie uwzględnia podwyżek przewidzianych w ustawie określającej najniższe wynagrodzenia pracowników służby zdrowia – uważa Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Hamankiewicz wystosował w tej sprawie pismo do ministra zdrowia. Apeluje w nim o zmianę przepisów, która zapewni stażystom wzrost zarobków zgodny z założeniami ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473).

- Wątpliwości samorządu budzą zapisy rozporządzenia z 24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2194). Zgodnie z nimi od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze osoby odbywającej staż wynosi 2249 zł. Tymczasem, jak podkreśla prezes NRL, zgodnie z ustawą zarobki pracowników medycznych powinny stopniowo rosnąć, aż do roku 2021, a podwyżki następować z dniem 1 lipca - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Hamankiewicz przyznaje, że w przypadku podwyżki, która ma nastąpić w 2018 roku, ustawodawca wskazał, że na dzień 1 lipca 2018 roku wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20 proc. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Jednocześnie treść ustawy nie daje podstaw, aby na poczet podwyżki przewidzianej ustawą zaliczyć kwoty wynagrodzenia przyznane w okresach wcześniejszych.

- Przekazując powyższe uwagi wnoszę o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów rozporządzenia – twierdzi Maciej Hamankiewicz i dodaje: - Ewentualna niezgodność rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych może być źródłem niepotrzebnych sporów między lekarzami odbywającymi staż podyplomowy a ich zakładami pracy.

Przeczytaj także: "Hamankiewicz: Niedofinansowanie służby zdrowia rodzi problem za problemem".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.