Wyślij
Udostępnij:
 
 
Związek Powiatów Polskich

Ile samorządy powiatowe wydały na szpitale – raport

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 13.05.2022
 
 
Związek Powiatów Polskich publikuje raport pod tytułem „Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015–2021” – ekspertki Bernadeta Skóbel, Katarzyna Sekuła i Ewelina Kocemba wyliczają, że podmioty medyczne otrzymały od samorządów 5,8 mld zł od 2015 do 2021 r.
Raport – powstały na podstawie dane ze sprawozdań Rb-28s składanych przez jednostki samorządu terytorialnego – opisuje wydatki w rozdziale „85111 – szpitale ogólne”.

Najważniejsze wnioski to:
– w latach 2015–2021 powiaty i miasta na prawach powiatu wydatkowały na szpitale ogólne ponad 5,8 mld zł,
– w wydatkach zarówno powiatów, jak i miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe,
– w przypadku powiatów ziemskich odnotowuje się duży wzrost wydatków z tytułu pokrycia ujemnego
wyniku finansowego szpitali w latach 2019–2021 – w 2019 r. było to ponad 90 mln zł, w 2020 r. – 128 mln zł, a w 2021 r. – 50,7 mln zł.

W analizie Bernadeta Skóbel, Katarzyna Sekuła i Ewelina Kocemba przedstawiają także, ile wydatkowano na inwestycje, dotacje celowe na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz pomoc finansową na inwestycje.

Udostępniamy raport w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Sytuacja finansowa instytutow badawczych nadzorowanych przez resort zdrowia.

Przeczytaj także: „Czy nowa ustawa o szpitalnictwie uzdrowi system?”, „To ministerstwo niewłaściwie zarządza” i „Naiwny jak dziecko”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.