Marta Marchlewska/Kancelaria Senatu

Ile w ostatnich latach przeprowadzono aborcji?

Udostępnij:
Posłanki z Koalicji Obywatelskiej spytały, ile legalnych aborcji wykonano w Polsce w latach 2020, 2021 i 2022 – wystosowały w tej sprawie interpelację do ministra zdrowia. Odpowiedział wiceszef resortu Waldemar Kraska.
O podanie liczby aborcji i informację, jak przedstawia się szczegółowy podział zabiegów ze względu na typ uszkodzenia płodu lub inne czynniki zdiagnozowane we wskazanym czasie, poprosiły Barbara Nowacka, Aleksandra Gajewska i Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej.

W odpowiedzi na interpelację wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że „dane dotyczące liczby wykonywanych w Rzeczypospolitej Polskiej zabiegów przerwania ciąży są gromadzone na podstawie sprawozdań opracowywanych w związku z realizacją Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok, uchwalanego corocznie przez Radę Ministrów – zgodnie z ustawą z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

– Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2022 termin zamknięcia okresu sprawozdawczego w rozważanym zakresie z danymi ostatecznymi za rok 2022 przypada w połowie 2023 r. – wyjaśnił Kraska, dodając, że „w związku z tym, informacje na temat liczby przeprowadzonych w 2022 r. zabiegów przerwania ciąży są możliwe do uzyskania nie wcześniej niż w lipcu 2023 r. – obecnie, ostatnimi dostępnymi danymi są dane za 2021 r.”.

Wiceminister udostępnił dane dotyczące liczby zabiegów przerwania ciąży przeprowadzonych w latach 2020–2021 r. z podziałem na poszczególne przesłanki.– Należy przy tym zaznaczyć, że przerwanie ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, było możliwe jedynie w styczniu 2021 r. Wynika to z wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20, w wyniku którego 27 stycznia 2021 r. utracił moc art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – podkreślił wiceminister, publikując tabelę z rozpoznaniami będącymi podstawą przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.– Statystyką publiczną nie są objęte rozpoznania będące przesłanką do przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży na podstawie art. 4a ust. 1 lit. a ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży – dodał Kraska.

Szczegóły interpelacji i odpowiedzi dostępne są na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/sejm9/interpelacja38714.

Przeczytaj także: „Nie ma powodu, żeby kobiety czuły się zagrożone” i „Wyrok w sprawie aborcji”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.