Archiwum

Jak przywracać działalność szpitali w czasie epidemii ►

Udostępnij:
– Powinniśmy przygotować szpitale do długotrwałego zmagania się z wyraźnym przyspieszeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w okresie jesienno-zimowym. Problemem jest to, że placówki nie dostały ani zaleceń, jak „zamrażać” działalności, ani jak powrócić do normalnej pracy – przyznaje dr n. med. Tomasz Ozorowski, prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, wyjaśniając w 20-minutowej prezentacji, co zrobić, aby podmioty medyczne bezpiecznie funkcjonowały.
– Personel medyczny jest i długo będzie narażony na sytuację stresogenną związana z ryzykiem bezobjawowego zakażenia i ryzyka zakażenia podatnych na ciężkich przebieg choroby pacjentów. Z tego powodu za kluczowe uznaliśmy również zagadnienia dotyczące właściwej komunikacji i wspierania personelu w przetrwania tego trudnego okresu – wyjaśnia ekspert. Mówi też, że przygotowanie szpitala powinno opiera się na wdrożeniu i realizacji licznych, niekiedy niełatwych, działań mających ochronić szpital przed rozprzestrzenianiem koronawirusa.

– Do najważniejszych działań należy stałe pozyskiwanie informacji dotyczącej bieżącej sytuacji epidemiologicznej w regionie i ich analiza w aspekcie bieżącego działania szpitala. Należy umiejętnie przysposobić uzyskane informacje do podjęcia odpowiedniej strategii stopniowego przywracania normalnej działalności szpitala z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu – mówi Tomasz Ozorowski.

Co poza tym?Dr n. med. Tomasz Ozorowski zachęca jednocześnie do przeczytania artykułu „Samotność dyrektora – jak przywracać działalności szpitala w trakcie epidemii SARS-CoV-2”, który opublikowany jest w „Menedżerze Zdrowia” 5-6/2020.

Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/mz/prenumerata.

Przeczytaj także: „Marcin Pakulski: Za wcześnie na nową normalność” i „Dariusz Madera: Nie odwlekajcie wizyt w poradniach, nie rezygnujcie z zabiegów”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.