Renata Dąbrowska/www.gdansk.pl

Jędrzejczyk o projekcie planu finansowego NFZ na 2022 rok ►

Autor: Krystian Lurka
|
– Zaskakuje najwyższa pozycja lecznictwa uzdrowiskowego w kategorii „dynamika nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej” i zapowiedź niewielkiego wzrostu pieniędzy na POZ – przyznaje Tadeusz Jędrzejczyk w „Menedżerze Zdrowia”, analizując dokument.
Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano Uchwałę Rady NFZ z 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r. – dokument udostępniono jako załącznik. Ocenia go Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co do wydatków, dyrektor Jędrzejczyk przyznaje, że niespodzianką jest najwyższa pozycja lecznictwa uzdrowiskowego w kategorii „dynamika nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń w roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021”, która wynosi 130 proc. W 2022 r. pieniędzy na tę pomoc będzie 1 205 869 000 zł, w 2021 r. jest to kwota 924 299 000 zł. Przypuszcza, że wynika to z tego, że „w 2020 r. nie udało się osiągnąć odpowiednich rezultatów w tym zakresie i rządzący chcą, zwiększając pieniądze, te wskaźniki poprawić”.

Eksperta zaskakuje też zapowiedź niewielkiego wzrostu w podstawowej opiece zdrowotnej. W 2022 r. pieniędzy na podstawową opiekę zdrowotną będzie 13 970 816 000 zł, czyli o 65 163 000 zł więcej niż w 2021 r. – Prawdopodobnie dlatego, że rządzący niczego więcej nie chcą od POZ poza tym, czego oczekują teraz. Nie będzie przyznanych dodatkowych obowiązków i kompetencji – komentuje.

Z kolei na leczenie szpitalne w 2022 r. przewidziano 52 103 905 000 zł. – To 10-procentowy wzrost w porównaniu z 2021 r. W tym przypadku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jako organ prowadzący szpitale, może mieć poczucie stabilizacji. Zapisana kwota nie tylko pokryje – z naddatkiem – inflację, ale też zwiększające się potrzeby – mówi dyrektor Jędrzejczyk. Jeśli tylko ta niewielka ostatecznie nadwyżka środków zostanie efektywnie alokowana.

Ekspert zwraca też uwagę na coś innego.

– Po pionizacji funduszu w NFZ doszło do sytuacji, w której część świadczeń jest kontraktowana bezpośrednio przez centralę. W tym przypadku nie widać jakiegoś szczególnego wzrostu. Oznacza to, że na nowe centralne zakupy szpitalne nie ma, przynajmniej na tym etapie, konkretnych planów – ocenia dyrektor Jędrzejczyk.Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt planu finansowego NFZ na 2022 rok.

Przeczytaj także: „Projekt planu finansowego NFZ na 2022 rok”

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.