Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Każda apteka nadaje się do wykonywania testów antygenowych

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 04.02.2022
 
 
Testowanie może się odbywać w pomieszczeniu administracyjnym, które posiada każda ogólnodostępna apteka – informuje Ministerstwo Zdrowia. W ten sposób ustosunkowano się do wątpliwości dotyczących miejsca, w którym miałyby być prowadzone testy.
Od 27 stycznia farmaceuci mogą przeprowadzać testy antygenowe w kierunku COVID-19. Wywołuje to wiele pytań związanych m.in. z warunkami technicznymi i procedurami formalnymi, jakie muszą spełniać placówki, które chciałyby przystąpić do tego programu.

W nawiązaniu do sygnałów i pytań od farmaceutów i lekarzy Ministerstwo Zdrowia, że testowanie może się odbywać w dwóch pomieszczeniach apteki – w pokoju opieki farmaceutycznej znajdującym się w izbie ekspedycyjnej lub w pokoju administracyjno-szkoleniowym (potencjalnie w obu albo tylko w jednym z nich).

Resort uzasadnia, że obecnie każda ogólnodostępna apteka posiada pokój będący pomieszczeniem administracyjno-szkoleniowym. Tym samym z punktu widzenia wymagań lokalowych dotyczących testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 każda zainteresowana apteka mogłaby je wykonywać w tym pomieszczeniu bez konieczności działań dostosowawczych, a jedynie po wprowadzeniu stosownego podziału czasu funkcji pełnionych przez pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe.

Niezbędne jest też pisemne oświadczenie określające sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki.

Ministerstwo doprecyzowuje, że wymóg wyposażenia apteki ogólnodostępnej w umywalki z dostępem do wody ciepłej i zimnej będzie spełniony również w przypadku umywalki mobilnej, która może się znajdować w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym. Podkreślono, że nie musi to być umywalka stała.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, w którym farmaceuta ma wykonywać testy antygenowe w kierunku COVID-19, powinien złożyć oświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia.

INK

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.