Wyślij
Udostępnij:
 
 
Krajowa Rada Konsultantów Krajowych
Źródło: KL, Ministerstwo Zdrowia
Autor: Krystian Lurka |Data: 03.02.2019
 
 
Ministerstwo Zdrowia odwołało część ekspertów Krajowej Rady do spraw Onkologii, wysyłając do nich mejle. Elektronicznie zwolniono między innymi profesorów Wiesława Jędrzejczaka, Piotra Rutkowskiego i Rafała Dziadziuszkę. Telefonicznie pożegnano się z prof. Jackiem Jassemem. "Menedżer Zdrowia" poprosił resort o wyjaśnienia. - Założeniem zmian jest usprawnienie działania organu dzięki zaproszeniu do stałej współpracy osób pełniących funkcję konsultantów krajowych oraz przedstawicieli instytucji i towarzystw naukowych wskazanych przez te jednostki - otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź.
Poinformowano również, że nowy projekt zarządzenia wskazuje członków według pełnionych przez nich funkcji i zajmowanych stanowisk służbowych, a nie – jak dotychczas – z imienia i nazwiska.

- Pozwoli to uniknąć konieczności każdorazowej zmiany zarządzenia w przypadku zmiany osoby pełniącej daną funkcję lub zajmującej dane stanowisko, a tym samym przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie KRO oraz umożliwi zachowanie ciągłości pracy tego organu. Do wprowadzenia takich zmian przyczyniły się m.in. częste nieobecności członków KRO na posiedzeniach, na których w związku z brakiem niezbędnego kworum nie było możliwie podejmowanie uchwał - poinformowało Ministerstwo Zdrowia i wyjaśniło: - Odwołani zostali konsultanci, którzy przestali zajmować takie stanowiska, a także osoby, w których miejsce zostali wskazani inni przedstawiciele instytucji czy towarzystw naukowych, w tym organizacji pacjentów, instytutów, towarzystw naukowych, zaproponowani ministrowi zdrowia przez dane podmioty. Do KRO zostaną powołani niezależni przedstawiciele, wybrani przed dane instytucje czy towarzystwa naukowe.

"Menedżer Zdrowia" dowiedział się, zarządzenie ministra zdrowia zmieniającego zarządzenie dotyczące powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii jest na etapie konsultacji wewnętrznych. Zostanie podpisane przez ministra zdrowia i zacznie obowiązywać przed środą (6 lutego).

W składzie rady po podpisaniu zarządzenia mają się znaleźć:
- przewodniczący rady - konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
- zastępca przewodniczącego rady – członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący pracę rady.

Członkowie rady to:
- konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej,
- konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej,
- konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii,
- konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
- konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
- konsultant krajowy w dziedzinie hematologii,
- konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
- konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii,
- konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
- konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
- konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
- konsultant krajowy w dziedzinie urologii,
- konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej
- przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
- przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z zakresu profilaktyki,
- dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
- przedstawiciel Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka",
- przedstawiciel Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
- przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
- przedstawiciel Krajowego Rejestru Nowotworów,
- przedstawiciel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
- przedstawiciel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
- przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Czy zmiany w Krajowej Radzie do spraw Onkologii są dobre? Wypowiedz się, wyślij mejl na adres: k.lurka@termedia.pl.

Przeczytaj także: "Zwalniamy, pozdrawiamy".
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe