Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Lekarz i jego ustawa

Autor: Krystian Lurka |Data: 02.06.2020
 
 
Co do tego, że nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty była potrzebna i wyczekiwana, zgadzali się niemal wszyscy posłowie. Przyjęto ją przy sprzeciwie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, politykom nie podobały się zmiany, jakie na ostatnim etapie wprowadzono do przepisów dotyczących klauzuli sumienia. Wiadomo, że Senat będzie chciał je usunąć. „Menedżer Zdrowia” udostępnia dokument.
– Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczy przede wszystkim zasad szkolenia i zatrudniania, będący elementem porozumienia, które zakończyło protest rezydentów – przypomina „Dziennik Gazeta Prawna” i podkreśla, że nowela trafiła do Sejmu w styczniu, po niemal rocznych pracach rządowych. 28 maja po kilku miesiącach przerwy Sejm podjął nad nią prace i uchwalił.

Jej pierwotny projekt został przygotowany przez przedstawicieli środowiska i wprowadza wiele ważnych dla niego regulacji, na przykład centralny nabór na specjalizacje, możliwość zdawania egzaminu specjalizacyjnego (PES) na ostatnim roku szkolenia, dodatkowy egzamin w trakcie specjalizacji (PEM – Państwowy Egzamin Modułowy). Ministerstwo Zdrowia dodało do projektu przepisy ułatwiające zatrudnianie w Polsce lekarzy spoza UE, a także dotyczące klauzuli sumienia, dostosowujące prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. (sygn. akt K 12/14), w którym stwierdzono niekonstytucyjność obowiązku – nałożonego na lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia – informowania o tym, gdzie można wykonać świadczenie, którego odmawiają. W nowelizacji wskazano, że zrobi to zatrudniająca ich placówka. Przepis był jednak krytykowany, bo w przypadku indywidualnych praktyk zakwestionowany obowiązek wciąż spoczywałby na lekarzu. Podczas rozpatrywania sprawozdania podkomisji Komisja Zdrowia zdecydowała o wykreśleniu tej części przepisu. Pozostał więc tylko zapis, że lekarz ma prawo powstrzymania się od świadczeń niezgodnych z jego sumieniem.

- Dlatego Lewica i KO zagłosowały przeciwko noweli – wyjaśnia „Dziennik Gazeta Prawna”.

Ustawa została skierowana do Senatu.

– Jestem przekonana, że usuniemy przepisy dotyczące klauzuli sumienia – zapowiedziała senator Alicja Chybicka, wiceprzewodnicząca senackiej komisji zdrowia, w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe