Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Lekarze nie wiedzą, czy Ukraińcy są uprawnieni do refundowanych leków

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 02.03.2022
 
 
Medycy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia deklarują chęć udzielania świadczeń medycznych obywatelom Ukrainy, ale dopytują, czy osoby te są uprawnione do pomocy w pełnym zakresie – między innymi, czy mogą otrzymywać recepty na refundowane leki.
– Z zapowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że prawo do świadczeń dotyczyć ma obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Prosimy o potwierdzenie, czy prawo to obejmować będzie również dostęp do refundowanych – leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, przyznany z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, i czy w związku z tym już obecnie recepty refundowane mogą być uchodźcom z Ukrainy na te produkty wystawiane – zwraca się prezes PPOZ Bożena Janicka w piśmie do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka.

Ekspertka podkreśla, że „w aktualnym stanie prawnym obcokrajowcy posiadający status uchodźcy są co do zasady uprawnieni do korzystania ze świadczeń pod warunkiem potwierdzenia ich statusu decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy”.

– Prosimy o potwierdzenie, że zamiarem władz jest uproszczenie statusu uchodźców z Ukrainy także w tym zakresie – podkreśla Janicka.

Zwraca się też o pilne wprowadzenie – w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia – stosownych rozwiązań, by nie było wątpliwości, że sąsiedzi z Ukrainy, którzy znaleźli się w potrzebie, są uprawnieni w pełnym zakresie do uzyskania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w tym do uzyskania recept na refundowane produkty lecznicze.

– Ze względu na obecną sytuację i pojawiających się pierwszych pacjentów z Ukrainy prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej – apeluje Janicka.

Jeśli chcesz ściągnąć pismo w formacie PDF, kliknij w: Pismo PPOZ do prezes NFZ Filipa Nowaka.

Przeczytaj także: „Uchodźcy w przemyskim szpitalu”, „Telefoniczne konsultacje lekarskie po ukraińsku” i „Czarnobyl przejęty przez Rosjan – czy jest się czego bać?”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.