123RF

Leki o krytycznym znaczeniu. Postulat Krajowych Producentów Leków

Udostępnij:

Krajowi Producenci Leków postulują w Brukseli, aby Polska znalazła się na mapie produkcji leków krytycznych Unii Europejskiej. Twierdzą, że mamy fabryki, kompetencje i ogromny potencjał rozwojowy oraz jesteśmy dużym państwem o strategicznym położeniu.  

  • Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała 12 grudnia 2023 r. pierwszą wersję unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu
  • Zidentyfikowano tam produkty, w przypadku których wymagana jest ciągłość dostaw, a przerwanie terapii może skutkować poważnymi szkodami zdrowotnymi. Wzięto pod uwagę dwa kryteria: ciężkość choroby oraz dostępność leków alternatywnych
  • Krajowi Producenci Leków wzięli udział w spotkaniu unijnego Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych w Brukseli, gdzie przekonywali, że Polska powinna stanowić ważny punkt na mapie produkcji leków krytycznych Unii Europejskiej

W Brukseli 25 kwietnia odbyło się spotkanie unijnego Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych, który ma wspomóc Komisję Europejską w zapobieganiu niedoborom leków.

Produkcja leków krytycznych 
Zdaniem Krajowych Producentów Leków ponad 90 proc. unijnego wykazu leków krytycznych stanowią podstawowe leki niechronione patentem, które mogą być wytwarzane w naszym kraju.  

– W Polsce mamy fabryki, kompetencje i ogromny potencjał rozwojowy. Jesteśmy dużym państwem o strategicznym położeniu. Możemy stać się zapleczem produkcyjnym dla krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. Dlatego powinniśmy stanowić ważny punkt na mapie produkcji farmaceutycznej UE – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

Krajowi Producenci Leków przystąpili do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych, w którego skład weszły wszystkie zainteresowane strony, aby w ramach współpracy między Komisją Europejską, rządami krajowymi, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim przygotować konkretne działania i możliwe rozwiązania polityczne.

Krajowi Producenci Leków będą pracować w sojuszu na rzecz przywrócenia konkurencyjności produkcji leków w UE, zmniejszenia ich niedoborów poprzez nagradzanie bezpieczeństwa dostaw w zamówieniach publicznych i refundacji oraz na rzecz wprowadzenia kompleksowej strategii zapobiegania niedoborom, wykorzystując sprawdzone doświadczenia, jak np. polski system ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi).

Eliminacja ryzyka niedoborów leków
Ich zdaniem konieczne jest również przyspieszenie działań KE na rzecz wprowadzenia mechanizmów wsparcia produkcji leków podstawowych i ich składników w UE z uwzględnieniem równomiernego rozmieszczenia tej produkcji w całej Unii Europejskiej. 

– Oczekujemy,  że wsparcie dla naszego sektora nabierze kształtu w unijnych przepisach o lekach krytycznych, które obejmą dofinansowanie niezbędnych inwestycji w technologię produkcji, polityki rynkowe wspierające dywersyfikację i odporność łańcucha dostaw oraz narzędzia cyfrowe i zobowiązania oparte na solidarności UE w celu eliminowania ryzyka niedoborów – wskazuje Grzegorz Rychwalski.  

Nasz rząd również przystąpił do sojuszu i angażuje się w jego prace, bo Polska to piąty pod względem wielkości rynek leków w Unii Europejskiej, również zagrożony brakami. Poza tym nasz przemysł farmaceutyczny posiada niewykorzystany potencjał, który powinien współuczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa lekowego Starego Kontynentu. Pierwszym krokiem krajowych działań powinno być przygotowanie polskiej listy leków krytycznych.  

Prace nad polską listą leków krytycznych
– Mamy nadzieję, że nasz rząd sfinalizuje prace nad polską listą leków krytycznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad takim wykazem już od dawna, bo jest on jednym z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. Trzeba przyspieszyć te prace, bo środki z KPO należy rozliczyć w 2026 r. Do tego czasu nie da się zrealizować inwestycji związanych z produkcją nowych substancji farmaceutycznych. Dlatego trzeba podzielić te inwestycje na etapy i rozliczyć pierwszy. Mamy nadzieję, że rząd przygotuje efektywne narzędzia, dzięki którym większość krytycznych leków będzie wytwarzana w Polsce – postuluje Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.