Minister zdrowia: Będzie międzyresortowy zespół do spraw niepełnosprawnych

Udostępnij:
Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że premier powoła międzyresortowy zespół, który będzie pracował nad problemami osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W skład zespołu wejdą przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji narodowej oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.
- Pierwszym zadaniem zespołu będzie wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią kompleksową i skoordynowaną opiekę osobom niepełnosprawnym. Do rozmów zostaną zaproszeni także ich opiekunowie – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreśliła, że rząd chce w szczególny sposób, międzyresortowo rozwiązywać problemy dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera szkolnictwo specjalne oraz włączającą edukację i terapię wspierającą dzieci niepełnosprawnych. Kilka tygodni temu w Ministerstwie Edukacji Narodowej został powołany specjalny zespół, który zajmuje się dzieckiem w systemie edukacji.

Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że rząd bardzo wyraźnie widzi konieczność wsparcia osób niepełnosprawnych. Dostrzega również problemy ich opiekunów. -Elementarny nakaz solidarności międzyludzkiej, który na nas wszystkich spoczywa, zobowiązuje nas do tego, żeby nie tylko myśleć o samych osobach niepełnosprawnych, ale także dostrzegać ogromny wysiłek i poświęcenie tych, którzy się nimi opiekują – podkreślił minister.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.