Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

NFZ nie jest uprawniony, by ingerować w sposób prowadzenia porodu

Źródło: Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
Autor: Krystian Lurka |Data: 15.07.2020
 
 
– Jako prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników podkreślam, że jesteśmy orędownikami sprawnego przywrócenia wszystkich procedur sprzed epidemii, ale tylko wówczas, gdy będą one mogły odbywać się w sposób bezpieczny, czyli w momencie wyeliminowania zagrożenia COVID-19 – pisze prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer w piśmie do prezesa NFZ, komentując zarządzenie nr 104/2020/DSOZ, z którego wynika, że szpitale mają obowiązek stworzenia warunków dla porodów rodzinnych podczas epidemii. – Płatnik nie ma kompetencji, by ingerować w postępowanie medyczne – podkreśla.
List prof. dr. hab. n. med. Mariusza Zimmera, prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego:
– W związku z opublikowanie na oficjalnej rządowej stronie NFZ interpretacji zarządzenia prezesa NFZ nr 104/2020/DSOZ, odnoszącej się do porodów rodzinnych, jednocześnie nawołującej do zgłaszania rzecznikowi praw pacjenta lub oddziałom wojewódzkim NFZ przypadków odmowy przez świadczeniodawcę możliwości porodu rodzinnego, wyrażam głęboki sprzeciw takiemu stanowisku i takiej interpretacji zarządzenia. Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik świadczeń zdrowotnych nie jest uprawniony i nie ma kompetencji, by ingerować w postępowanie medyczne, w tym w sposób prowadzenia porodu, szczególnie w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego.

Stan zagrożenia epidemicznego na terenie Polski wprowadzony 12 marca 2020 r. nie został odwołany, co równoznaczne jest z dalszą koniecznością prewencji szerzenia zakażeń ze szczególną uwagą poświęconą ochronie grup pacjentów o zwiększonym ryzyku zachorowalności, wynikającym choćby z obniżonej odporności. Do grupy tej należą między innymi pacjentki w ciążach powikłanych, noworodki urodzone przedwcześnie, noworodki urodzone z wadami.

Wspomniane zarządzenie i interpretacja nie były konsultowane z ekspertami z zakresu położnictwa, których reprezentantem jest Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Jako prezes towarzystwa pragnę podkreślić, że my – położnicy i ginekolodzy – jesteśmy orędownikami szybkiego i sprawnego przywrócenia wszystkich procedur położniczych sprzed okresu epidemii (w tym między innymi porodów rodzinnych, odwiedzin osób bliskich w oddziałach położniczych), ale wówczas, gdy będą one mogły odbywać się w sposób bezpieczny, czyli w momencie wyeliminowania i jednoznacznego stwierdzenia braku zagrożenia COVID-19.

W obecnej chwili nikt z ekspertów epidemiologicznych, zarówno ze strony Ministerstwa Zdrowia, jak i innych towarzystw naukowych, nie odwołał stanu zagrożenia epidemiologicznego. Każdego dnia prezentowane są dane ze świata i z Polski, wykazujące dalsze istnienie zagrożenia oraz donoszące o kolejnych, wczesnych i późnych konsekwencjach tej choroby.

Jako położnik zwracam uwagę, że powstanie ogniska epidemicznego w szpitalu położniczym, poza poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjentek i personelu, wiąże się z wyłączeniem funkcjonowania takiego szpitala czy oddziału położniczego z sieci opieki położniczej rejonu.

Sytuacja taka, przy permanentnym braku miejsc położniczych w polskich szpitalach, może stanowić zagrożenie opieki okołoporodowej na skalę kraju.

Wobec powyższego, nie zgadzam się z opublikowanym przedstawieniem interpretacji Zarządzenia Prezesa NFZ, które dotyczy możliwości dofinansowania świadczeniodawców w okresie epidemii.

Decyzje o możliwości realizowania porodów rodzinnych powinny być utrzymane bez zmian, do czasu ustania epidemii, zgodnie z wcześniej wydanym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Konsultantów Krajowych z zakresu położnictwa, a popartym w pełni przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Czteromiesięczny okres walki z epidemią COVID-19 dowiódł, że schemat postępowania w oddziałach położniczych opracowany przez PTGiP, zaakceptowany i uzupełniony przez Ministerstwo Zdrowia, jest na ten czas optymalny i nie ma przesłanek by go zmieniać.

Umożliwienie bezkrytycznego wchodzenia osób potencjalnie zakażonych czy bezobjawowych nosicieli na sale porodowe i do oddziałów położniczych może doprowadzić do rozwoju nowych ognisk epidemicznych. Konsekwencje takiej sytuacji mogłyby mieć katastrofalny wpływ zarówno na zdrowie ciężarnych, rodzących, personelu medycznego jak i na sprawność działania całego systemu opieki okołoporodowej.

Jeden poród rodzinny w obecności osoby zakażonej, pomimo stosowania wszystkich środków ochrony osobistej, może doprowadzić do zagrożenie innych rodzących i ich rodzin przebywających w tym czasie na danym oddziale, czego następstwem będzie wyłączenie oddziału z systemu opieki okołoporodowej. Jest to początek znanego łańcucha epidemicznego, trudnego do opanowania, któremu zapobieganie jest naszym obowiązkiem.

Wobec powyższego, zgodnie ze znaną doktryną medyczną, że lepiej przewidywać i działać wyprzedzając możliwe powikłania (profilaktyka) należy pozostawić decyzje o możliwości odbywania porodów rodzinnych indywidualnie każdemu świadczeniodawcy, który najlepiej zna swoje możliwości organizacyjne i możliwości zabezpieczenia epidemicznego.

Nie można narzucać jednakowego postępowania dotyczącego przywrócenia porodów rodzinnych oraz możliwości odwiedzin wszystkim szpitalom. Decyzje co do możliwości takich porodów mogą być różne w ośrodku trzeciego poziomu referencyjności (z kilkoma tysiącami porodów rocznie, leczącym ciężarne z ekstremalnymi patologiami ciąży, między innymi po przeszczepieniach narządów, u których ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest wysoce realne), inne też będą w małym oddziale położniczym, gdzie rocznie odbywa się ok. 150-300 porodów fizjologicznych.

Jako prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników powtórzę, że zamieszczona interpretacja wydanego zarządzenia prezesa NFZ, opublikowana na oficjalnej stronie rządowej jest, w mojej ocenie, niedopuszczalna i wręcz nieetyczna.

Zwracam się z prośbą o jej zrewidowanie i usunięcie ze strony rządowej Narodowego Funduszu Zdrowia, a także pilne przekazanie stosownego wyjaśnienia i sprostowania pacjentkom ciężarnym, rodzącym oraz ich rodzinom.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Zarządzenie nr 104/2020/DSOZ z 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Przeczytaj także: „Szpitale mają obowiązek stworzenia warunków dla porodów rodzinnych podczas epidemii”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.