Wyślij
Udostępnij:
 
 

Najlepsi dyrektorzy szpitali publicznych ostatnich dziesięciu lat

Źródło: KL i AL
Autor: Krystian Lurka |Data: 10.10.2019
 
 
Tagi: Sukces Roku
Prezentujemy listę zarządzających szpitalami publicznymi, których nagrodziliśmy w konkursie „Sukces Roku” od 2009 r. To wybitni dyrektorzy. Oddłużali swoje placówki, inwestowali w kadry i infrastrukturę, nie bali się nietypowych i wizjonerskich rozwiązań.
Wojciech Witkiewicz w 2009 r.
Najlepszym dyrektorem szpitala publicznego był prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wrocławiu. Jest specjalistą chirurgii ogólnej, naczyniowej i transplantologii.

- Od 19 lat jestem dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu. W tym czasie placówka dorównała poziomem usług szpitalom europejskim. Jednak zanim do tego doszło, konieczne było zlikwidowanie zadłużenia i zbilansowanie szpitala. Trzeba było podjąć ważne decyzje – wyjaśniał Witkiewicz w rozmowie z "Menedżerem Zdrowia" w 2009 r.

Jak tego dokonał?

– Wprowadziliśmy outsourcing, zmniejszyliśmy liczbę łóżek z 2600 do 450, rozwinęliśmy część diagnostyczno-operacyjną, co wpłynęło na skrócenie hospitalizacji. Poszerzenie oferty i przeprowadzanie wysokospecjalistycznych procedur sprawiło, że udało się zwiększyć fundusze na inwestycje. Za wysokiej jakości sprzęt medyczny zapłaciliśmy 61 mln zł - wyjaśnił prof. Witkiewicz. Pod rządami profesora w 2006 r. jednostka uzyskała status ośrodka badawczo-rozwojowego jako jedyny tego typu szpital w Polsce.

Dziś prof. Witkiewicz jest dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Roman Szełemej w 2010 r.
„Menedżerem Roku 2010 w ochronie zdrowia – SPZOZ” był Roman Szełemej, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, który zarządzał Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Posiada dwie specjalizacje: drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz drugiego stopnia w zakresie kardiologii.

Szełemej z Wałbrzychem związany od najmłodszych lat, uważany jest za ojca wrocławskich sukcesów w dziedzinie ochrony zdrowia. To autor programów mających na celu wypracowanie najlepszych dla województwa rozwiązań dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz restrukturyzacji najbardziej zadłużonych placówek.

Szełemej od 2011 roku jest prezydentem Wałbrzycha.

Małgorzata Zaława-Dąbrowska w 2011 r.
„Menedżerem Roku 2011 w ochronie zdrowia – SPZOZ” ogłosiliśmy Małgorzatę Załawę-Dąbrowską, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

Małgorzata Zaława-Dąbrowska ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Ma drugi stopień specjalizacji z pediatrii i drugi stopień specjalizacji z alergologii.

- Sukcesem laureatki była rozbudowa zakładu, finansowana głównie ze środków własnych, otwarcie nowych poradni specjalistycznych – między innymi alergologicznej dla dorosłych, medycyny pracy, rehabilitacji i fizjoterapii dla dorosłych, logopedycznej dla dzieci, osteoporozy, onkologicznej, ortopedycznej, ortodontycznej, oddziału dziennego i ośrodka terapii uzależnień od alkoholu. Perspektywiczną inwestycją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz jest otwarcie ośrodka dziennego psychogeriatrycznego i poradni geriatrycznej. Zespół osiągnął jeden z najlepszych wyników w swojej kategorii w Polsce spośród podmiotów ubiegających się o certyfikat akredytacyjny – pisaliśmy o dyrektor w 2012 roku.

Zwyciężczyni dostała także wyróżnienie w kategorii „Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne” w konkursie „Sukces Roku”, a w 2018 r. jej szpital otrzymał wyróżnienie „Najcenniejsza Firma Zdrowia” wręczone podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Nagrodę przyznano podczas imprezy towarzyszącej Forum Ochrony Zdrowia. Oceniano wiele wskaźników finansowych, w tym m.in. przychody ze sprzedaży, które przekroczyły w 2017 roku 7 mln zł, dynamikę sprzedaży, inwestycje, wskaźnik zadłużenia, relację nakłady – przychody.

- Nigdy nie zamierzałam i nie sądziłam, że będę menedżerem. Zawsze chciałam być dobrym lekarzem. Zawód lekarza jest dla mnie niezwykle istotny i z chwilą rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowniczym wiedziałam, że z medycyny nie zrezygnuję. Nie straciłam więc kontaktu z moimi pacjentami. Czynię to poza godzinami i bez kolizji z funkcją dyrektora, co wymaga pracy przez prawie 16 godzin na dobę, ale świetnie sobie z tym radzę. Na szczęście mąż, Andrzej, który również jest lekarzem, oraz dzieci: Filip, również lekarz, i Ania, studentka medycyny, rozumieją to i tolerują moje zaangażowanie. To, że nie przerwałam pracy jako lekarz, daje mi też większą możliwość zrozumienia potrzeb pacjentów oraz personelu medycznego. Obejmując stanowisko dyrektora, bałam się, czy temu podołam. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zakład osiągnął ogromne sukcesy i jest w coraz lepszej kondycji finansowej. Udało mi się zmienić nie tylko wygląd budynków, ale przede wszystkim mentalność ludzi. Efektywny menedżer powinien charakteryzować się zaangażowaniem oraz wytrwałością w realizowaniu celów, a przede wszystkim powinien być autorytetem dla pracowników. Największą satysfakcję mam z zadowolenia, jakie okazują mi pracownicy i pacjenci, widząc, jak niemożliwe staje się możliwe. Dziękuję im za to. To mnie uskrzydla i mobilizuje do dalszej pracy – powiedziała Zaława-Dąbrowska w styczniu 2012 r.

Małgorzata Zaława-Dąbrowska nadal pełni funkcję dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

Grzegorz Gielerak w 2012 r.
„Menedżerem Roku 2012 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ” był Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

- Takie wyróżnienie to sukces osobisty, ale też sukces mojego zespołu. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu zgranej grupy ludzi, którzy w drodze konkursów pozyskali dla WIM znaczące pieniądze – powiedział Gielerak w rozmowie z „Menedżerem Roku” w styczniu 2013.

Grzegorz Gielerak w 1986 r. wstąpił do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1993 r. związany jest z wojskowym szpitalem na Szaserów. Oprócz medycznych, ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe Master of Business Administration dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W lutym 2015 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Od 1 października 2019 r., gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak rozpoczął kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. Generał został wyznaczony na to stanowisko na trzy lata, do 20 września 2022 r. Decyzję wręczył osobiście minister Mariusz Błaszczak.

Gielerak kieruje wojskowym szpitalem na Szaserów nieprzerwanie od 2007 r.

Józef Grabowski w 2013 r.
„Menedżerem Roku 2013 w Ochronie Zdrowia w kategorii Placówki Publiczne” był Józef Grabowski, dyrektor ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Szpital przynoszący straty zamienił w placówkę o stabilnej sytuacji finansowej, wyprowadził z długów. Nie rezygnując z inwestycji, obniżył koszty. Jego sukcesem w 2013 r. jest także wprowadzenie e-usług medycznych w szpitalu. Placówka w Ostrowcu Świętokrzyskim pod jego rządami stała się „ponadpowiatowa” – aż 20 proc. pacjentów pochodzi spoza powiatu. Szpital przejmuje chorych z okolicznych placówek, stając się ośrodkiem regionalnym – pisaliśmy o Grabowskim w styczniu 2013 r.

Pełnił funkcję dyrektora w latach 2001-2007 i 2011-2015.

W lutym 2019 był członkiem Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Krystyna Pieczyńska w 2014 r.
„Menedżer Roku 2014 w Ochronie Zdrowia w kategorii Placówki Publiczne” była Krystyna Pieczyńska, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Pod jej nadzorem szpital zakończył budowę nowoczesnego Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

Dyrektorkę spytaliśmy, co jest najtrudniejsze w zarządzaniu tak specjalistyczną placówką.

- Trudności można mnożyć, ale bardzo istotne jest znalezienie złotego środka między zapewnieniem właściwej opieki pacjentom, gdzie jakość świadczonych usług jest wartością nadrzędną, a utrzymaniem płynności finansowej. W naszym szpitalu dbamy o warunki socjalne chorych i całej kadry, ale realizowanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych na europejskim poziomie jest najważniejsze. Kształcimy zatem ustawicznie kadrę, wprowadzamy innowacyjne metody leczenia, modernizujemy nasze zaplecze, jesteśmy otwarci na pozytywne zmiany. Nie mogę jednak zapominać o pieniądzach. Wszystkie rozwiązania wprowadzające nowe metody diagnostyczne czy lecznicze, inwestycje budowlane, dbałość o środowisko – są wysiłkiem finansowym. Ochrona zdrowia nie jest biznesem, który może przynieść finansowy sukces, bo przecież nie do tego jest powołana. Nie jest jednak łatwo utrzymać wysoki poziom realizacji wszystkich zadań, które mi powierzono, przy takim finansowaniu – odpowiedziała Pieczyńska w styczniu 2015 r.

Pieczyńska do dzisiaj kieruje placówką.

Dariusz Oleński w 2015 r.
Dariusz Oleński był „Menedżerem Roku 2015 w Ochronie Zdrowia w kategorii placówki publiczne”. W 2015 r. zarządzał Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Od 2004 do 2015 r. potroił przychody placówki – z 38 mln zł do 130 mln zł.

Oleński na pytanie o to, jakie cechy powinien mieć w dzisiejszych czasach dobry menedżer zarządzający placówką ochrony zdrowia, odpowiedział, że niezależnie od profilu organizacji, jaką zarządza, menedżer powinien być wizjonerem.

- Bez zbędnych barier i obaw powinien patrzeć w przyszłość, w najszerszy horyzont i wyznaczać cel strategiczny dla swojej placówki. To skłania do ustalania celów pośrednich, operacyjnych, które z zespołem należy osiągać. Kolejne cechy to umiejętność doboru kadry i przywództwo. Nie ma mowy o osiąganiu sukcesów bez kadry zarządzającej o wysokich kwalifikacjach, której celem nadrzędnym jest dobro organizacji. Kadry, którą menedżer swoim entuzjazmem i siłą przekonywania porwie do działania. Myślę, że powinien mieć wiedzę ekspercką w kluczowych obszarach działalności. Praca zespołowa jest najważniejsza, ale zdarza się, że należy podjąć decyzję szybko i skutecznie, często zaryzykować. W takich chwilach powinien z łatwością poruszać się w obrębie całej organizacji – powiedział w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.

Oleński w maju 2019 r. zrezygnował z szefowania placówką w Białej Podlaskiej.

Maciej Banach w 2016 r.
W 2016 r. najlepszym był prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

- Irytowało mnie, kiedy w Warszawie słyszałem, że są kłopoty z Łodzią. Nie pozostało mi więc nic innego, jak podjąć się tej mission impossible i ratować Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – powiedział Maciej Banach w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.

Dyrektora doceniliśmy za wysiłek włożony w działania restrukturyzacyjne w swojej placówce oraz determinację w pozyskiwaniu środków finansowych na jej rozwój. - Instytut w ciągu ostatnich trzech lat poprawił swój roczny wynik finansowy o ponad 15 mln zł. Ponadto prof. Banach wprowadził w zarządzanym szpitalu innowacje, które w punkt trafiają w zapotrzebowanie polskiej służby zdrowia. Będą one służyć nie tylko szpitalowi, lecz także całemu regionowi – pisaliśmy o placówce prof. Banacha w 2016 r.

- Cóż, sprowadzają się do jednego. Chcemy utrzymać i umocnić pozycję lidera wśród szpitali i instytutów o naszym profilu. Nie zaniedbamy też działalności naukowej. Powołaliśmy na przykład think-tank „Innowacje dla Zdrowia”, w ramach którego nasz instytut będzie współpracować z innymi instytutami – zapowiedział.

Irena Kierzkowska w 2017 r.
Tytuł „Menedżera Roku 2017 w Ochronie Zdrowia w kategorii placówki publiczne” otrzymała Irena Kierzkowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Laureatka pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego. Jest lekarką, absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii. Ukończyła też studia podyplomowe w specjalnościach zarządzanie ogólne w warunkach rynku europejskiego, zarządzanie opieką zdrowotną. W 1998 r. została dyrektorem Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie objęła w 2008 r., jest dyrektorem olsztyńskiej placówki do dzisiaj.

- W 2017 r. włączyliśmy w struktury szpitala stację dializ, ale też pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wartość inwestycji w pracownie to 10 mln zł. Efektem realizacji projektu jest kompleksowa modernizacja pomieszczeń pracowni oraz poczekalni, zakup aparatu do tomografii komputerowej – 64 rzędy, 128 warstw – oraz do rezonansu magnetycznego – 1,5 T. Oba urządzenia zostały wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie umożliwiające kompleksową diagnostykę na najwyższym poziomie. Niemniej pracownię pozytonowej tomografii emisyjnej na terenie szpitala prowadzi firma zewnętrzna, z którą kontynuujemy bardzo dobrą współpracę w formie outsourcingu. Wprowadziliśmy nowoczesne metody leczenia operacyjnego nowotworów piersi oraz zabiegi oszczędzające z użyciem izotopu jako znacznika. Dużym echem odbiły się sukcesy ginekologii onkologicznej, m.in. zamrożenie jajnika pacjentki chorej na czerniak i jego wszczepienie po zakończeniu chemioterapii. Dzięki innowacyjnej metodzie kobieta zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Już w 2008 r. wprowadziliśmy skoordynowane leczenie kobiet w ciąży, leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków aorty brzusznej i piersiowej, przyspieszyliśmy ścieżkę przyjęcia i leczenia udaru – z SOR pacjent trafia bezpośrednio na tomografię interwencyjną. Uruchomiliśmy pracownię elektrofizjologii serca, wykonaliśmy innowacyjny zabieg kardiologiczny – zamknięcie uszka lewego przedsionka metodą przezskórną, a także z zakresu neurochirurgii – kraniotomię z wybudzeniem śródoperacyjnym pacjenta. I nie wymieniłam wszystkich. Może warto jeszcze wspomnieć o utworzeniu Pracowni Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Równowagi, jednej z najnowocześniejszych metod diagnozowania zawrotów głowy i rehabilitacji, działalności komercyjnej szpitala, niekontraktowanej z NFZ. Zarządzam zdolną, wspaniałą kadrą – nie tylko lekarską – powiedział Kierzkowski w styczniu 2017 r.

Piotr Pobrotyn w 2018 r.
Najlepszym dyrektorem szpitala publicznego w 2018 r. był Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalistą ginekologiem-położnikiem i zdrowia publicznego, ma ekonomiczne wykształcenie menedżerskie oraz tytuł doktora nauk medycznych. Należy do grona doradców Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP.

Spytaliśmy laureata, na czym polega błąd w zarządzaniu placówkami szpitalnymi w Polsce.

- Należy odejść od zarządzania „oddziałowego” w szpitalach i wdrożyć podejście procesowe. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zarządzanie procesowe zaczęliśmy wprowadzać w obszarze transplantologii kilka lat temu. Nie funkcjonuje u nas odrębny oddział transplantologii, lecz pełnomocnik dyrektora ds. transplantologii, którego zadaniem jest koordynacja wszystkich procesów związanych z przeszczepami między poszczególnymi komórkami szpitala. Przy takim podejściu to pacjent jest najważniejszy, a nie procedury obowiązujące obecnie w systemie ochrony zdrowia – wyjaśnił dyrektor Pobrotyn.

Pobrotyn do tej pory kieruje jednym z największych szpitali publicznych w Polsce.

Przeczytaj także: "Prof. Marian Zembala, odbierając nagrodę: Cieszę się, że jestem wśród laureatów, którzy są posłańcami czynu"
Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe