Archiwum

Nie zgadzamy się na tak rażącą niesprawiedliwość

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
– O ponad 9 mld zł mają się zwiększyć wydatki publiczne na leczenie w 2022 r. Zgodnie z nowym planem finansowym NFZ najwięcej pieniędzy dostaną szpitale i AOS – odpowiednio ponad 5 mld zł i ponad 2 mld zł. Tymczasem potrzeby POZ oszacowano tylko na nieco ponad 400 mln zł – podkreśla prezes PPOZ Bożena Janicka, krytykując propozycje płatnika.
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje uchwałę Rady NFZ z pozytywną opinią o projekcie zmiany planu finansowego na 2022 r. Korekta jest znaczna – to zwiększenie publicznych wydatków na leczenie o ponad 9,1 mld zł. Oznacza to, że nakłady na świadczenia medyczne zwiększą się niemal o 13 procent.

Jak podzielono dodatkowe pieniądze? W sposób następujący:
– podstawowa opieka zdrowotna – zwiększenie o 436,6 mln zł,
– ambulatoryjna opieka specjalistyczna – zwiększenie o 2,08 mld zł,
– leczenie szpitalne – zwiększenie o 5,18 mld zł,
– opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – zwiększenie o 337,81 mln zł,
– rehabilitacja lecznicza – zwiększenie o 547,48 mln zł,
– świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – zwiększenie o 114,19 mln zł,
– opieka paliatywna i hospicyjna – zwiększenie o 84,18 mln zł,
– leczenie stomatologiczne – zwiększenie o 54,41 mln zł,
– pomoc doraźna i transport sanitarny – zwiększenie o 6,5 mln zł,
– koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych płatnika – zwiększenie o 5 mln zł,
– świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie – zwiększenie o 122,97 mln zł,
– zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa – zwiększenie o 88,6 mln zł,
– koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych – zwiększenie o 38,58 mln zł.

Plany funduszu ocenia prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

– Zyskają wyłącznie szpitale i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które dostaną miliardy złotych. Pozostałe części polskiego systemu zdrowia mogą liczyć na najwyżej kilkaset milionów – wśród nich jest również podstawowa opieka zdrowotna. W naszym przypadku przewidziano zwiększenie o 436,6 mln zł, czyli zaledwie o 5 proc. To powiększy niedofinansowanie POZ i jest to kolejne zmniejszenie ogólnych nakładów na medycynę rodzinną i podstawową opiekę zdrowotną – podkreśla prezes Janicka, dodając, że „to kolejny dowód, jak źle traktowana jest POZ przez decydentów”.

– Absolutnie nie zgadzamy się na tak rażącą niesprawiedliwość – komentuje Bożena Janicka.

– Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie po raz pierwszy jawnie dyskryminują podstawową opiekę zdrowotną z niezrozumiałych dla PPOZ powodów. Świadczy to albo o niezrozumieniu roli, jaką rolę ona odgrywa w systemie ochrony zdrowia, albo źródeł tej dyskryminacji szukać należy w irracjonalnej dla niej niechęci politycznych decydentów. Jeśli decydenci ci będą nadal obniżać poziom nakładów na to, co jest fundamentem każdego systemu ochrony zdrowia, czyli na podstawową opiekę zdrowotną, świadczeniodawcy PPOZ podejmą kroki adekwatne do poziomu obniżania tych nakładów – zapowiada Janicka.

Nowelizacja planu finansowego zaproponowana przez kierownictwo NFZ wymaga jeszcze akceptacji sejmowej Komisji Zdrowia oraz zatwierdzenia przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia.

Przeczytaj także: „Zmiany w planie finansowym funduszu – więcej o ponad 9,1 mld zł”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.