Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Nowi konsultanci w województwie podlaskim

Udostępnij:

– Jestem pewien, że do grona konsultantów wojewódzkich dołączają najlepsi specjaliści i wspólnie będziemy działali na rzecz zdrowia mieszkańców naszego regionu – mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, wręczając akty powołania nowym konsultantom w sześciu dziedzinach, w tym po raz pierwszy w psychoterapii uzależnień.

9 lipca nominacje odebrali:

  • Renata Szymańska – w dziedzinie psychoterapii uzależnień,
  • prof. dr hab. n. med. Halina Car – w dziedzinie farmakologii klinicznej,
  • dr n. med. Krzysztof Matlak – w dziedzinie kardiochirurgii,
  • dr hab. n. med. Izabela Szarmach – w dziedzinie ortodoncji,
  • dr n. med. Anna Kobierska – w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
  • dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska – w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Konsultanci wojewódzcy – czym się zajmują
Pracę konsultantów w ochronie zdrowia określa ustawa z 6 listopada 2008 r. Na jej podstawie wojewoda – w porozumieniu z ministrem zdrowia – może powołać konsultanta wojewódzkiego spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Kandydat musi posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w pokrewnej. Kadencja konsultanta wojewódzkiego trwa pięć lat.

Do zadań konsultantów wojewódzkich należy wydawanie opinii na temat tego, czy poszczególne jednostki powinny być wpisane na prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne.

Konsultanci wnioskują też do okręgowych rad samorządów zawodowych o sprawdzenie, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny należycie wypełniają obowiązki, a także na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, by udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Konsultanci przedstawiają także opinię na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.


Przeczytaj także: „Nowi konsultanci na Mazowszu”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.