Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Nowy skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 15.10.2021
 
 
Minister zdrowia powołuje nowy skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na lata 2021–2025. Rada liczy dwunastu członków, którzy oceniają, czy uczelnia starająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia określone w przepisach standardy kształcenia.
Na liście członków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych znajdują się:
– dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
– dr n. o zdr. Dorota Ogonowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
– dr n. o zdr. Justyna Natora z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznej im. K. Pułaskiego w Radomiu,
– dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
– dr hab. n o zdr. Agnieszka Gniadek z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,
– dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
– dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
– dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus z Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych,
– dr n. o zdr. Ewa Zamojska-Kościów z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek,
– dr hab. n. o zdr. Anna Andruszkiewicz z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
– dr n. o zdr. Dorota Ozga z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Co robi Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych?
Każda uczelnia, która chce prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musi uzyskać akredytację ministra zdrowia – szef resortu podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Zadania KRASzPiP to:
– ocenianie, czy uczelnia starająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach,
– wizytowanie placówek i sprawdzanie ich wyników nauczania, aby upewnić się, czy szkoły spełniają standardy kształcenia,
– składanie wniosków do ministra zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.