Adam Stępień/Agencja Gazeta

O planie transformacji

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: Menedżer Zdrowia/Konstanty Radziwiłł
– Rozdyskutowani na temat pandemii, walcząc z kolejnymi falami i wariantami koronawirusa, nie wszyscy zauważyli dokonanie się ważnego etapu na drodze do racjonalizacji decyzji podejmowanych w służbie zdrowia. Na mocy decyzji wojewodów ogłoszono wojewódzkie plany transformacji na lata 2022–2026 – zwraca uwagę Konstanty Radziwiłł w „Menedżerze Zdrowia”.
Felieton byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła:
– Już od 2015 r. wdrażane są przepisy o mapach potrzeb zdrowotnych i priorytetach dla regionalnych polityk zdrowotnych. Powstające na ich podstawie dokumenty pozwalają na prowadzenie państwowej i regionalnej polityki zdrowotnej opartej na faktach. Już w pierwszych, często niedoskonałych mapach można było dostrzec potrzeby racjonalizacji systemu w zupełnie innych kierunkach, niż wynikałoby to z podpowiedzi intuicji lub zamierzeń polityków wszystkich szczebli.

Od 2016 r. opisanym wyżej zmianom towarzyszy IOWISZ, czyli system oceny celowości i zasadności inwestycji w sektorze zdrowia. Kilkakrotnie nowelizowany, związany ściśle z mapami potrzeb zdrowotnych i priorytetami regionalnymi, jest narzędziem skutecznie blokującym podejmowanie błędnych decyzji inwestycyjnych w służbie zdrowia. IOWISZ nie tylko ogranicza możliwość nieracjonalnego inwestowania (najczęściej opartego na środkach publicznych), ale dla wielu jest narzędziem wspierającym podejmowanie właściwych decyzji.

Kolejnym krokiem na drodze do racjonalizacji systemu służby zdrowia jest właśnie wdrażana sieć krajowego i wojewódzkich planów transformacji. Każdy plan zawiera część opisową i główne obszary niezbędnych działań. W części opisowej zawarte są dane (w tym statystyczne) na temat POZ, AOS, opieki szpitalnej, opieki psychiatrycznej, rehabilitacji, opieki długoterminowej, hospicjów, PRM, kadr medycznych, sprzętu oraz infrastruktury budowlanej. W drugiej części każdego planu w formie tabelarycznej przedstawiono rekomen-dacje wraz z ich szacunkowym kosztem i wskaźnikami realizacji. Obszary planowanych działań pogrupowano w dziedzinach: czynniki ryzyka i profilaktyka, POZ, AOS, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja medyczna, opieka długoterminowa, opieka paliatywna i hospicyjna, PRM, kadry i sprzęt medyczny. Dla każdego planowanego działania wskazany jest podmiot odpowiedzialny za realizację.

Na Mazowszu wojewódzki plan transformacji został bez sprzeciwów zaakceptowany przy udziale marszałka województwa, konwentu powiatów, wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia, prezesa NFZ oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Daje to dużą szansę, że stanie się on ważnym narzędziem prowadzenia wspólnej, racjonalnej polityki zdrowotnej. Warto dodać, że zgodność z wojewódzkim planem transformacji to także warunek uzyskania dofinansowania z NFZ do programów zdrowotnych czy podjęcia decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego o dofinansowaniu świadczeń dla swoich mieszkańców.

W cieniu przygnębiającej wszystkich pandemii plany transformacji to światełko w tunelu!

Tekst opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” 11–12/2021. Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/mz/prenumerata.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.