Patryk Rydzyk

Personalizacja terapii ►

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Iwona Konarska
|
Tematem jednej z sesji podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023 była wielodyscyplinarność leczenia chorób autoimmunologicznych i onkologicznych układu pokarmowego.
Dyskutanci rozmawiali o czterech chorobach – to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), nowotwór przełyku, żołądka i jelita grubego. Zastanawiali się, na ile aktualne możliwości refundacyjne w Polsce nadążają za najnowszymi wytycznymi.

Prof. Lucjan Wyrwicz zaznaczył, że „miniony rok był przełomowy w dostępności nowych terapii przewodu pokarmowego”. Mówiąc o przyszłości, postulował, aby z programów lekowych znikł zapis, że nie można leczyć danym lekiem chorego onkologicznie, jeśli ma drugi nowotwór. Podkreślił, że jest wiele punktów w programach lekowych, które wynikają z zawężenia i utrudniają personalizację terapii. Iga Rawicka mówiła w tym kontekście o „uwolnieniu programów lekowych”. Tłumaczyła, że służą one dyscyplinie finansowej, nie pomagają ani pacjentom, ani lekarzom.

O co jeszcze eksperci apelowali do resortu zdrowia? Prof. Wyrwicz zwrócił uwagę, że „aktualnie można stosować immunoterapię w drugiej linii leczenia po niepowodzeniu uprzedniej chemioterapii, tymczasem są już badania mówiące, że immunoterapia już w pierwszej linii leczenia może być istotna”.

Prof. Jarosław Reguła ocenił, że „immunoterapia będzie stosowana coraz powszechniej, a on jako gastroenterolog zwraca uwagę na najczęstsze powikłania terapii – są to zapalenie jelita i biegunka”. Co do leczenia cięższych postaci powikłań – optymalnym leczeniem w sytuacji nieskuteczności sterydów są wtedy leki biologiczne, te same, które stosujemy w nieswoistych chorobach jelit.

W kontekście podwójnej immunoterapii, określonej jako nadzieja na 2023 rok, pojawił się między innymi postulat stworzenia specjalnych poradni, wybranych i specjalizujących się w podawaniu immunoterapii i leczeniu powikłań.

Prof. Andrzej Rutkowski apelował, aby w kontekście omawianych – raku przełyku, raku żołądka i raku jelita grubego – nie utożsamiać leczenia chirurgicznego z samą operacją. Terapia ma szerszy wymiar i obejmuje na przykład kilka tygodni przygotowań do zabiegu. Stwierdził, że „obserwujemy przesunięcie roli chirurgii w całym planie leczenia radykalnego chorych z nowotworami narządowymi”. Na czym to przesunięcie polega? Na przykład większość pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem żołądka jest poddawana przed operacją leczeniu neoadjuwantowemu. Jak podkreślił ekspert, wytyczne mówią nam, jak leczyć chorobę w pewnym stopniu zaawansowania. Dzięki wielodyscyplinarnym konsyliom można spersonalizować leczenie, uczynić je najbardziej optymalnym.

Dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz omówiła nieswoiste zapalenia jelit, do których należy również wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Epidemiologia jest niepokojąca. Gdyby statystykę dopasować do miasta, to w Warszawie jest ok. 5 tys. osób z nieswoistym zapaleniem jelit, ogólnie wśród zdiagnozowanych jest coraz więcej osób młodych. W ramach programów lekowych specjaliści mają do dyspozycji zarejestrowane leki, kilka czeka na decyzje.

Udział w panelu „Wielodyscyplinarność leczenia chorób autoimmunologicznych i onkologicznych układu pokarmowego. Nowy wymiar leczenia” wzięli:
– Iga Rawicka z Fundacji EuropaColon Polska,
– Jarosław Reguła z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
– Andrzej Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
– Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
– Edyta Zagórowicz z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Moderatorem był Michał Dobrołowicz.

Panel do obejrzenia poniżej. 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.