Podano do SOR-u

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Krystian Lurka |Data: 03.08.2019
 
 
Czy placówka ma obowiązek zapewnić wyżywienie pacjentowi oczekującemu przez kilka godzin na pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym? – Mimo braku przepisów nakazujących wydanie posiłku pojawiają się wątpliwości etyczne i praktyczne w tej sprawie. Ustawodawca powinien to wyjaśnić w przepisach w sposób jednoznaczny – twierdzi Wiktoria Jaromska-Gumkowska z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy.
– Z analizy obowiązującego prawa wynika, że na SOR udzielane są świadczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. W mojej ocenie obowiązujące przepisy nie wskazują, by zakres świadczeń udzielanych na SOR obejmował wyżywienie pacjenta, niemniej – de lege ferenda – jeżeli pacjent oczekuje na oddziale wiele godzin i jego stan zdrowia na to pozwala, wprowadzenie takich przepisów wydawałoby się zasadne i słuszne – wyjaśnia Wiktoria Jaromska-Gumkowska z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy w rozmowie z "Menedżerem Zdrowia".

Uzasadnienie?

– Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 399), szpitalnym oddziałem ratunkowym jest komórka organizacyjna szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, stanowiąca jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniająca wymagania określone w ustawie. Zgodnie z art. 3 pkt 8 u.p.r.m. stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych, określone zostały z kolei w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213) w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia, SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z tych właśnie względów uznać należy, że na SOR udzielane są świadczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na przykład podanie „kroplówki” osobie odwodnionej, szycie ran czy założenie opatrunku. Nie ma zaś mowy o innych świadczeniach jak świadczenia towarzyszące, do których należy wyżywienie. Powyższe stanowisko pośrednio potwierdza zarządzenie nr 16/2018/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń na szpitalnym oddziale ratunkowym i w zakresie świadczeń w izbie przyjęć. W zarządzeniu tym nie wskazano, by wyżywienie wchodziło w zakres świadczeń udzielanych pacjentom na szpitalnym oddziale ratunkowym - przyznaje Wiktoria Jaromska-Gumkowska.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.