Wyślij
Udostępnij:
 
 
Polmed o rozporządzeniu o wyrobach medycznych: tak, ale…
 
Działy: Aktualności
Zakończyły się konsultacje społeczne do projektu rozporządzenia ministra zdrowia ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Polmed zgadza się z kierunkiem zmian, ale apeluje o współpracę w pracach nad szczegółami.
- Izba zgadza się z zaprezentowanym w projekcie kierunkiem zmian. Cieszy nas fakt uwzględnienia niektórych postulatów, zgłaszanych już wcześniej przez izbę do ministerstwa. W naszej ocenie rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wydawania zleceń na wyroby medyczne oraz uelastycznienie okresu użytkowania niektórych wyrobów, pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości życia pacjentów – pisze Witold Włodarczyk, dyrektor Polmedu.

- Uważamy przy tym, że istnieje szereg rozwiązań, które można jeszcze usprawnić w ramach systemu finansowania wyrobów ze środków publicznych, co też zasygnalizowaliśmy Ministerstwu Zdrowia w zgłoszonych uwagach – dodaje.

Zdaniem Włodarczyka w ramach obecnej regulacji ustawowej brak jest podstawy do ograniczania możliwości ordynacji wyrobów medycznych do określonych osób, w tym lekarzy wybranych specjalizacji. - O ile więc rozszerzenie grona osób uprawnionych do wydawania zleceń na wyroby należy uznać za pożądaną kierunkowo zmianę, zdaniem Izby Polmed zasadne byłoby całkowite odejście od zawężania katalogu osób uprawnionych do lekarzy poszczególnych specjalizacji – pisze szef Polmedu.

Izba chce dodania nowych wyrobów medycznych, nieuwzględnionych na ten moment w rozporządzeniu – takich jak osłony stawów biodrowych, wyroby do zaopatrzenia i pielęgnacji stomii powikłanej czy dodatkowe rodzaje ortez – ale także rozszerzenie kryteriów finansowania (np. w przypadku wózków inwalidzkich dla dzieci cierpiących z powodu innych schorzeń niż porażenia czy niedowłady kończyn)
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe