Wyślij
Udostępnij:
 
 

Posobkiewicz zapowiada rozporządzenie, które ograniczy rozprzestrzenianie się Klebsiella pneumoniae New Delhi

Źródło: Krystian Lurka
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 10.03.2017
 
 
- Działania w walce z Klebsiella pneumoniae New Delhi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, dlatego przygotowywany jest projekt rozporządzenia regulującego między innymi kwestie związane ze zgłaszaniem przez laboratoria wyników badań w kierunku Klebsiella pneuminiae - wyjaśnia "Menedżerowi Zdrowia" Marek Posobkiewicz.
Marek Posobkiewicz, szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
- Klebsiella pneumoniae NDM to pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae produkujące karbapenemazy, w tym szczepy Klebsiella pneumoniae wytwarzające karbapenemazy typu NDM. Od pojawienia się pierwszych zakażeń w Polsce GIS, w porozumieniu z krajowym konsultantem w dziedzinie mikrobiologii klinicznej, podejmuje działania profilaktyczne, ale nieodpowiedzialne nadużywanie przez społeczeństwo antybiotyków, a także zbyt częste, bez wystarczających wskazań, ordynowanie ich przez lekarzy nie ułatwia walki z zagrożeniem.

Jeżeli już dochodzi do wystąpienia ognisk epidemicznych, kluczowa jest świadomość personelu medycznego dotycząca tego problemu, opracowanie bądź ulepszenie procedur postępowania oraz restrykcyjne ich przestrzeganie. Złamanie jednej procedury przez jednego pracownika może skutkować dalszym rozprzestrzenianiem się bakterii. Wśród działań GIS mających na celu zwiększenie czujności personelu medycznego wobec drobnoustrojów opornych na kluczowe w leczeniu antybiotyki wymienić można m.in. warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, przedstawicieli szpitali, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej z całego kraju. W trakcie zajęć omawiane są metody diagnostyczne i procedury wygaszania ognisk epidemicznych, a także sposoby ograniczania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i opornością na antybiotyki.

W 2014 r. zgłoszono do państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych siedem ognisk epidemicznych wywołanych przez Klebsiella pneumoniae NDM-1. Pojawiły się one w podmiotach leczniczych w województwie lubuskim, wielkopolskim i mazowieckim. Zakażone zostały 23 osoby. W Wielkopolsce uporano się z problemem dzięki intensywnej akcji specjalistów do spraw zakażeń szpitalnych, koordynowanej przez inspekcję sanitarną. W 2015 r. zgłoszono do państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych dziewięć ognisk w podmiotach leczniczych w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim. Zakażonych zostało 25 osób, natomiast u 36, u których wykonano badanie przesiewowe, stwierdzono kolonizację/nosicielstwo bezobjawowe. Dane z roku 2016 są w trakcie zestawiania.

Krajowy Ośrodek Referencyjny do spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów opracował zalecenia oraz procedurę wykrywania pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających nabyte karbapenemazy. Te i wiele innych dokumentów ułatwiających lekarzowi podejmowanie decyzji w przypadku zakażonego pacjenta są ogólnie dostępne, m.in. na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, a także zostały przekazane szpitalom w 2016 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W województwie mazowieckim, w którym odnotowano najwięcej zakażeń, wzorem Wielkopolski powołano Zespół do spraw Ograniczenia Rozprzestrzeniania się szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy. We współpracy z dyrektorami szpitali podejmuje on działania zmierzające do ograniczenia szerzenia się zakażeń.

Przygotowywany jest też projekt rozporządzenia ministra zdrowia, w którym uregulowane będą kwestie związane ze zgłaszaniem przez laboratoria wyników badań w kierunku Klebsiella pneuminiae NDM, procedury badania przesiewowego w kierunku pałeczek Enterobacteraceae wytwarzających karbapenemazy i obowiązek zapewnienia pacjentom, u których wykryto Klebsiella pneumoniae NDM, w tym nosicielom bezobjawowym, pojedynczej sali z węzłem sanitarnym.

Przeczytaj także: "Klebsiella pneumoniae New Delhi w polskich szpitalach to sytuacja bez precedensu!", "Maria Pawlak: Ograniczenie rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae New Delhi to problem wszędzie" i "Andrzej Trybusz o Klebsiella pneumoniae New Delhi".
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe