Szymon Czerwiński

Priorytety w chorobach hematoonkologicznych ►

Udostępnij:
Opieka hematoonkologiczna w Polsce wymaga dalszej optymalizacji, zarówno jeśli chodzi o diagnostykę, refundację leków, jak i model opieki koordynowanej – rozmawiano o tym w trakcie konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024 podczas panelu pod tytułem „Priorytety w obszarze chorób hematoonkologicznych”.
Eksperci podkreślali, że według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2021 r. na raka zachorowało w Polsce około 170 tys. osób, z tej liczby ok. 10 tys. to pacjenci cierpiący na nowotwory krwi. W tej grupie około 40 proc. stanowiły chłoniaki, a mniej więcej po 20 proc. – szpiczaki plazmocytowe, przewlekła białaczka limfocytowa oraz inne białaczki.

Dzięki stałej poprawie dostępu do diagnostyki, skutecznych terapii oraz optymalizacji modelu opieki w kierunku opieki koordynowanej sukcesywnie zwiększa się przeżywalność pacjentów hematoonkologicznych przy zachowaniu wysokiej jakości życia. Niemniej jednak nadal istnieją grupy chorych, którzy czekają na wyrównanie szans.

W panelu wzięli udział:
– Krzysztof Giannopolous z Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
– Lidia Gil z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
– Krzysztof Jamroziak z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
– Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia,
– Łukasz Rokicki z Fundacji Carita,
– Agnieszka Wierzbowska z Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Moderatorem był Jakub Gierczyński, ekspert rynku zdrowia.

Sesja do obejrzenia poniżej.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.