Wyślij
Udostępnij:
 
 
Prof. Ewa Kuligowska doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Działy: Aktualności
26 czerwca 2018 roku prof. Ewa Kuligowska odebrała z rąk prof. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Pawła Włodarskiego, dziekana pierwszego wydziału lekarskiego tytuł doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia doceniła profesor za dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne i zasługi dla postępu radiologii na świecie oraz współpracę z WUM.
- Profesor Ewa Kuligowska jest absolwentką naszej Uczelni, zatem splendor doktoratu honorowego ma jeszcze większą wartość. Tylko w nielicznych przypadkach bowiem macierzysta Uczelnia wyróżnia swojego Ucznia tym najwyższym zaszczytem. Pani profesor jest ze wszech miar osobą wyjątkową i z radością witamy ją jako 72. Doktora Honorowego naszej Uczelni. Pani profesor należy do grona najznamienitszych Ambasadorów naszej Uczelni na świecie. To duma mieć wśród absolwentów, a teraz również doktorów honorowych, międzynarodowy autorytet w dziedzinie radiologii, pionierkę rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczynię ultrasonografii zabiegowej. Wielki podziw budzi fakt, że obok bogatego dorobku naukowego wyrażonego w dziesiątkach publikacji w najlepszych czasopismach świata, Pani Profesor jest doskonałym, niezwykle cenionym dydaktykiem, wyróżnianym tytułem „Teacher of the Year” zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Z wielka pasją oddawała się Pani Profesor kształceniu młodych pokoleń medyków. Wielkie uznanie budzi fakt, utworzenia przez panią profesor Polish American Foundation i wyszkolenie kilkudziesięciu młodych radiologów, którzy dziś są liderami radiologii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Była pani profesor również sponsorem szeregu stypendiów na szkolenie radiologów z całych Stanów Zjednoczonych. Zdobycie tak wysokiej pozycji w światowej medycynie to z pewnością rezultat niezwykłego talentu i mądrości pani profesor, ale nie osiągnęła by tego wszystkiego, gdyby nie wielka pracowitość, determinacja, konsekwencja oraz niezwykły zmysł organizacyjny - powiedział prof. Mirosław Wielgoś, który powitał prof. Ewę Kuligowską w gronie doktorów honoris causa WUM.

Prof. Ewa Kuligowska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W 1970 r. ukończyła rezydenturę w zakresie diagnostyki radiologicznej. W 1972 wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam zakończyła rezydenturę i fellowship w zakresie diagnostyki radiologicznej na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. W 1978 roku zdała egzamin Amerykańskiej Rady Radiologicznej i przeniosła się do Bostonu, gdzie została członkiem Wydziału Radiologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Bostońskiego. Pełniła tam m.in. funkcję kierownika Sekcji Ultrasonografii oraz kierownika Sekcji Obrazowania Ludzkiego Ciała. W 1985 roku stworzyła Ośrodek Monitorowania Ciąży, którym kierowała przez 10 lat, a pod koniec lat 80. uruchomiła ośrodek zajmujący się badaniem i leczeniem prostaty. Dorobek naukowy prof. Ewy Kuligowskiej obejmuje ponad 150 prac naukowych, publikacji i recenzji o liczbie 590 cytowań oraz autorstwo 18 rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach. Prof. Ewa Kuligowska jest członkiem wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, m.in. Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie (American Institute of Ultrasound in Medicine), Amerykańskiego Kolegium Radiologii (American College of Radiology), Towarzystwa Rentgenologicznego Nowej Anglii (New England Roentgen Ray Society), Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Radiologów (American Association of Women Radiologists). Powołanie przez Panią Profesor Polish American Foundation doceniła Polska Akademia Nauk w 2000 roku, przyznając prof. Ewie Kuligowskiej medal „Polonia Semper Fidelis” w uznaniu osiągnięć akademickich i edukacyjnych dla pokoleń polskich radiologów. Otrzymała również wyróżnienie Fundacji Kościuszkowskiej dla wybitnego naukowca polskiego pochodzenia.

W roku 2010 zdobyła Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznawaną kobietom radiologom za ich wkład do radiologii. W tym samym roku Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne uhonorowało prof. Ewę Kuligowską za osiągnięcia w dziedzinie radiologii i przywódczą rolę, jaką pełni.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe