Wyślij
Udostępnij:
 
 
WIM

Prof. Gielerak o tym, jak radzić sobie z pandemią ►

Autor: Krystian Lurka |Data: 28.07.2020
 
 
– Umiejętne zarządzanie pandemią wymaga dobrej organizacji instytucji państwa, poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i użycia nowych technologii. Tylko dzięki determinacji w wykorzystania posiadanych zasobów jesteśmy w stanie wygasić kłopot z wirusem SARS-CoV-2 – mówi gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Prof. Gielerak w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” wskazuje pięć, najważniejszych punktów zarządzania strategicznego pandemią.Jako pierwszy podaje efektywne wykorzystanie zasobów personelu medycznego.

– Przedmiotem działania powinno być złagodzenie wymogów dotyczących kadry medycznej zatrudnionej w podmiotach leczniczych, to jest zawieszenie lub ograniczenie aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących wymogów kadrowych związanych z realizacją poszczególnych zakresów świadczeń określonych rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych dla zakresu leczenia szpitalnego oraz odpowiednimi zarządzeniami prezesa NFZ – opisuje dyrektor Gielerak.

Prof. Gielerak zwraca też uwagę na potrzebę gromadzenia informacji i danych dotyczących pandemii. Przyznaje, że brakuje czytelnych instrukcji i wytycznych dla służb państwowych i jednostek organizacyjnych uczestniczących w walce z koronawirusem, a także dla podmiotów gospodarczych i placówek medycznych.

– Zarządzaniem kryzysem koronawirusowym zależy od jakości komunikowania, obiegu informacji między jednostkami bezpośrednio dotkniętymi skutkami przesilenia, a służbami koordynującymi udzielanie pomocy – podkreśla prof. Grzegorz Gielerak.

Podkreśla też, jak duże znaczenie ma polityka informacyjna.

Dyrektor przyznaje, że to od świadomości społecznej w dużej mierze zależy odpowiedzialne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest komunikowanie obowiązujących obostrzeń, racjonalne uzasadnienie ich znaczenia i warunków, jakie muszą być spełnione, żeby powstrzymać pandemię.

– Część ekspertów zwraca uwagę, że społeczeństwo zachowuje się nieodpowiedzialnie. Odpowiem – ludzie zachowują się na tyle odpowiednio, na ile posiadają wiedzę na temat zagrożenia. Obowiązkiem państwa jest kierowane do społeczeństwa treści dotyczących zalecanych zasad, które ograniczają ryzyko transmisji wirusa. Przy czym informacje powinny być odpowiednio zbalansowane zarówno pod względem treści, jak i jego formy. Racjonalne uzasadnienie znaczenia i warunków, jakie muszą być spełnione są najważniejsze w tworzeniu motywacji i zaufania społecznego podczas pandemii – twierdzi prof. Grzegorz Gielerak.

Kolejnym ważnym punktem na liście prof. Gierelaka jest zarządzanie operacyjne i logistyka.

Istotnym elementem strategii powinno być zapewnienie odpowiednich rezerw środków materiałowych niezbędnych do walki z kryzysem – urządzeń do dekontaminacji, środków ochrony osobistej i respiratorów.

Dyrektor Gielerak wskazuje na znacznie technologi informatycznych i urządzeń mobilnych.

– Dla strategii walki z SARS-CoV-2 odpowiednia implementacja technologii mobilnych, powiązanych z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, jest dziś nie tylko standardem, ale koniecznością postępowania wspierającego wygaszanie pandemii – opisuje prof. Grzegorz Gielerak i sugeruje obligatoryjne stosowanie kontroli, wykorzystując aplikację mobilne w miejscach największego zagrożenia wybuchu ognisk epidemicznych, np. w ośrodkach dla uchodźców, dużych zakładach pracy i DPS-ach.

Przeczytaj także: „Ministerstwo stawia dyrektorów w trudnej sytuacji”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe