Wyślij
Udostępnij:
 
 
Projekt.pl

Prof. Tomasz Zdrojewski zapowiada sesję inauguracyjną Wizji Zdrowia ►

Źródło: Tomasz Zdrojewski
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 21.09.2022
 
 
Podczas sesji inaugurującej konferencji Wizja Zdrowia – przygotowanej przez Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk – odbędzie się promocja projektu pod tytułem „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce na podstawie dowodów naukowych i dobrych praktyk innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0”. O panelu i inicjatywie opowiada prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, były przewodniczący KZP PAN.
Sesja inaugurująca kongres rozpocznie się 11 października o godz. 8 – zakończy się o godz. 10.

– W tym czasie omówimy projekt „Polskie Zdrowie 2.0”, którego celem jest przygotowanie czternastu ekspertyz dotyczących wybranych aspektów systemu zdrowia w Polsce – w szczególności w zakresie zdrowia publicznego, jego powiązań z medycyną naprawczą, otoczeniem społecznym i gospodarką. Dotyczą one między innymi problemów systemowych, to jest makroekonomii, mechanizmów finansowania ochrony zdrowia, praw pacjenta, roli samorządów i polityki senioralnej, a także nowego paradygmatu zdrowia publicznego po pandemii i stylu życia Polaków, oraz medycyny naprawczej, to jest redukcji liczby hospitalizacji, innowacji, kadr medycznych, jakości i standardów w działaniu systemu – omawia prof. Tomasz Zdrojewski, wyjaśniając, że „przygotowywane ekspertyzy w formie krótkich opracowań typu policy brief będą przedstawiać na kilkunastu stronach zwięzłe opisy problemu i najważniejsze, zdaniem ich autorów, scenariusze potrzebnych zmian”.

Nad dokumentem pracują wybitni eksperci akademiccy wspólnie z doświadczonymi praktykami systemu zdrowia w naszym kraju. Do współpracy zaproszono ponad 40 ekspertów, którzy nie są aktualnie bezpośrednio zaangażowani w działalność polityczną i organizacyjną.

– Główną przesłanką do podjęcia prac nad ekspertyzami w projekcie „Polskie Zdrowie 2.0” była – w ocenie przedstawicieli KZP PAN – niewystarczająca liczba praktycznych analiz i opracowań, które mogłyby być wykorzystane przez polityków podejmujących kluczowe decyzje z zakresu polityki zdrowotnej – podkreśla prof. Zdrojewski, dodając, że „w programach ugrupowań politycznych uczestniczących w kolejnych kampaniach wyborczych i prowadzonych publicznie debatach zagadnienia odnoszące się do zdrowia i opieki zdrowotnej zwykle są przedstawiane co najwyżej fragmentarycznie i w oderwaniu od szerszego kontekstu”.

– Przez ostatnie trzy dekady dyskusje polityczne odnosiły się przede wszystkim do cząstkowych spraw aktualnych medialnie, bez uwzględnienia głównych mechanizmów i złożonych powiązań wewnątrz systemu zdrowia – zwraca uwagę ekspert.

– Zbiór czternastu praktycznie napisanych opracowań w formule policy brief w obliczu planowanych na 2023 r. wyborów parlamentarnych może się przyczynić do bardziej profesjonalnej niż dotąd dyskusji o systemie zdrowia – podkreśla specjalista.

Koordynatorami projektu „Polskie Zdrowie 2.0” są prof. Wojciech Hanke, prof. Grzegorz Opolski i prof. Tomasz Zdrojewski.

– Podczas sesji przedstawimy główne zagrożenia na które wskazali eksperci europejscy w wydanym specjalnym dokumencie WHO i European Observatory on Health Systems and Policies pod kierunkiem byłego premiera Włoch i byłego komisarza Komisji Europejskiej Mario Montiego. Następnie prof. Krzysztof Opolski i Marek Zuber przedstawią aktualne makroekonomiczne uwarunkowania dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce, a prof. Cezary Włodarczyk i prof. Wojciech Hanke omówią zasadnicze problemy i scenariusze potrzebnych zmian dotyczącego zdrowia Polaków w ostatniej dekadzie, głównie z perspektywy zdrowia publicznego – zapowiada prof. Zdrojewski.

Wypowiedź eksperta do obejrzenia poniżej.Więcej o konferencji na stronie: www.termedia.pl/Wizja-Zdrowia.

Przeczytaj także: „Zdrowe pomysły na Wizji Zdrowia – między innymi o niewydolności serca”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.