123RF

Profilaktyka 40+ dłużej

Udostępnij:

Wydłużenie programu pilotażowego Profilaktyka 40+ o sześć miesięcy proponuje się w projekcie zmiany rozporządzenia ministra zdrowia.

Konsultowany jest projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego Profilaktyka 40+ – największą zmianą jest ta dotycząca przedłużenia programu. Nowymi przepisami przedłuża się czas trwania pilotażu o pół roku, czyli do 31 grudnia 2024 r.

Co poza tym?

Udostępniamy projekt w całości.Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: dep-zp@mz.gov.pl – do 14 dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Menedzer Zdrowia facebook 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.