Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Profilaktyka szczepionkowa wśród pracowników ma sens ►

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 09.04.2021
 
 
W trakcie konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021” odbył się panel ekspercki Pracodawców RP dotyczący szczepień pracowniczych i projektu społeczno-edukacyjnego „Zawodowo zaszczepieni”. Uczestnicy konferencji oraz internauci mieli okazję dowiedzieć się o rekomendacjach w zakresie szczepień pracowniczych przygotowanych przez ekspertów medycznych zaproszonych przez Pracodawców RP.
Rekomendacje te, przedstawione w raporcie „Zawodowo zaszczepieni”, uwzględniają potrzeby poszczególnych grup zawodowych, takich jak pracownicy ochrony zdrowia, edukacji i opieki społecznej, gastronomii i sektora turystycznego, sektora rolnego i leśnego oraz komunalnego, a także osoby pracujące w budownictwie i transporcie. Jak podkreślają autorzy opracowania, odpowiedzialność za zdrowie pracowników została ustawowo określona jako podstawowy obowiązek pracodawców. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym szczepień ochronnych.

Szczepienia pracownicze są uzupełnieniem szczepień obowiązkowych. Bardzo niewiele jest obligatoryjnych, jednak gdyby były powszechnie stosowane, mogłyby się stać mocnym wsparciem w walce z chorobami zakaźnymi, takimi jak krztusiec, odra, ospa, świnka, różyczka, wirusowe zapalenia wątroby, odkleszczowe zapalenie mózgu, tężec, dur brzuszny, choroby pneumokokowe, grypa czy COVID-19.Najskuteczniejsza broń
– Szczepienia to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakim dysponuje zdrowie publiczne. W historii ludzkości nie opracowano skuteczniejszej i jednocześnie tańszej metody zapobiegania chorobom zakaźnym niż immunizacja. Dzięki szczepieniom ochronnym możliwe jest zapobieganie groźnym chorobom zakaźnym, a tym samym przedwczesnej umieralności i niepełnosprawności. Dlatego wszystkie kraje w miarę możliwości intensyfikują działania profilaktyczne w obszarach, w których istnieją skuteczne szczepionki – mówił dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

Najważniejsze rekomendacje zawarte w raporcie to m.in.: wprowadzenie powszechnych, obowiązkowych i bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich osób z grupy ryzyka zdrowotnego i epidemiologicznego, w tym pracowników ochrony zdrowia, służb publicznych, pracowników handlu, edukacji i transportu; wprowadzenie powszechnych uzupełniających szczepień personelu medycznego przeciw odrze, śwince i różyczce oraz krztuścowi; wprowadzenie przepisów dotyczących realizacji szczepień pracowników narażonych na konkretne czynniki ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych, powszechne bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 w wyznaczonych grupach zawodowych, wprowadzenie rozwiązań systemowych wspierających szczepienia pracownicze (np. zniesienie podatku dochodowego od szczepień pracowników czy umożliwienie szczepień w miejscu pracy).

Zwiększyć zaufanie
Paneliści podkreślali, jak istotną kwestią jest wzmocnienie świadomości w zakresie wyzwań zdrowotnych zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Szczepienia osób dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją efektywną kosztowo i przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami zarówno dla pracodawców, jak i dla całego społeczeństwa. Choć skuteczność szczepień ochronnych jest powszechnie znana, odsetek osób dorosłych poddających się szczepieniom zalecanym jest wciąż niewielki. W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia wskazała, że brak zaufania do szczepień ochronnych jest jednym z dziesięciu największych zagrożeń dla zdrowia publicznego.

– Nasza inicjatywa ma na celu odbudowę zaufania społecznego do szczepień oraz poprawę wyszczepialności wśród pracowników. Jesteśmy przekonani, że przygotowane przez nas rekomendacje i wprowadzony na ich podstawie program szczepień pracowników ochrony zdrowia oraz innych grup zawodowych zapewni bezpieczeństwo zdrowotne, którego w dzisiejszych czasach wszyscy bardzo potrzebujemy. Przyczyni się także do znaczącego zmniejszenia absencji zawodowej, uniknięcia kosztów zastępstwa i reorganizacji pracy oraz do poprawy lub utrzymania wydajności pracy. Ponadto pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów medycznych i farmaceutycznych, kosztów leczenia lub rehabilitacji w przypadku powikłań, zredukuje ryzyko transmisji wirusa na członków rodziny i wreszcie – poprawi wizerunek firmy – stwierdził dr n. przyr. Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

– Trzeba pamiętać, że choroba zakaźna to nie tylko kilkudniowa absencja w pracy. To zagrożenie dla życia i ryzyko długofalowych następstw zdrowotnych. To również zagrożenie dla rodziny i domowników osoby zakażonej. Tego wszystkiego unika osoba zaszczepiona – podkreślała prof. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Przeczytaj także: „Zawodowo Zaszczepieni”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe