Wyślij
Udostępnij:
 
 
Projekt zmian w kształceniu z poparciem samorządu lekarskiego
Źródło: BL, Wielkopolska Izba Lekarska
Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 10.02.2019
 
 
Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wyraziła poparcie dla projektu reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy.
Zmiany są efektem prac zespołu powołanego zarządzeniem ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 r.

- Projekt Reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy, zawierający propozycje konkretnych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych ustawach oraz
w rozporządzeniach, to dokument będący podstawą do gruntownej zmiany kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce - czytamy w stanowisku Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

W ocenie rady projekt realizuje zgłaszane od lat postulaty środowiska lekarskiego, w tym:
- zmiana programu stażu podyplomowego polegająca na jego upraktycznieniu,
- wprowadzenie ogólnopolskiego, przejrzystego procesu rekrutacji na specjalizację,
- odbiurokratyzowanie oraz cyfryzacja procesu kształcenia specjalizacyjnego,
- zwiększenie roli oraz wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
- wprowadzenie umiejętności lekarskich, weryfikacja listy specjalizacji,
- pro-lekarskie i pro-pacjenckie zmiany dotyczące prawa pracy,
- wsparcie prawne dla lekarek w ciąży oraz matek-lekarek,
- przekazanie administracyjnego prowadzenia kształcenia do izb lekarskich.

- Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej popiera prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem, z zastrzeżeniem konieczności utrzymania wszystkich kluczowych zapisów. Uważa również za niezbędny warunek ich powodzenia zagwarantowanie stałego finansowania zmian opisanych w projekcie – zaznacza ORL WIL w swoim stanowisku.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe