Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Przerwy w dostawach prądu – pismo pracodawców

Źródło: Pracodawcy RP
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 09.08.2022
 
 
Pracodawcy RP zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zabezpieczenia dostaw prądu do podmiotów medycznych – chodzi o dopisanie do listy placówek objętych ochroną nie tylko szpitali, lecz także ambulatoriów, aptek i laboratoriów.
Pismo Pracodawców RP skierowane do premiera dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Wskazano w nim, że „nieprzerwane funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia uzależnione jest od pracy elementów publicznej infrastruktury krytycznej”. W dokumencie podpisanym przez prezesa zarządu Rafała Baniaka podkreślono, że „dostęp do źródeł energii elektrycznej stanowi warunek konieczny do sprawnego funkcjonowania nie tylko szpitali, ale także ambulatoriów, klinik specjalistycznych, aptek, gabinetów dentystycznych, laboratoriów i niezbędnego zaplecza technologicznego”.

– Niepokój powodują zapisy zawarte w art. 6 ust. 1 rozporządzenia, w którym wskazano, że ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlega odbiorca energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie obiektu przez okres, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy wynosi poniżej 300 kW, oraz będącego szpitalem i obiektem ratownictwa medycznego. Ograniczenie podmiotów uprawnionych do dodatkowej ochrony stwarza realne zagrożenie dla sprawnego i synergistycznego funkcjonowania całego polskiego systemu publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej – zwrócił uwagę prezes Baniak. – Wyłączenie z ochrony pozostałych podmiotów leczniczych generuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów polskich pacjentów – podkreślił.

„Wiele z tych podmiotów, na przykład apteki i ambulatoria, stanowi pierwszy punkt kontaktu pacjentów z sektorem ochrony zdrowia” – wskazano w piśmie. W podsumowaniu dodano, że „efektywność polskiego systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów są zależne od sprawnego funkcjonowania wszystkich elementów infrastruktury”.

Na końcu zwrócono się z apelem:

„W imieniu przedstawicieli sektora ochrony zdrowia zrzeszonych w Pracodawcach RP proszę o przychylne ustosunkowanie do naszej propozycji zmiany aktualnego brzmienia rozporządzenia i poszerzenia katalogu podmiotów w takim zakresie, aby dodatkową ochroną przed skutkami niedoboru energii elektrycznej były objęte szpitale, obiekty ratownictwa medycznego oraz inne obiekty przeznaczone do wykonywania zadań, a zmodyfikowany art. 4 ust. 2 rozporządzenia w nowym brzmieniu gwarantował niezakłócone funkcjonowanie obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie ochrony zdrowia”.

Udostępniamy pismo w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w:
Pismo Pracodawców RP po premiera w sprawie ograniczenie dostaw prądu.


 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.