iStock

Rozporządzenie w sprawie aborcji

Udostępnij:

W konsultacjach publicznych jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dotyczy wykonywania aborcji w szpitalach.

W projektowanej nowelizacji rozporządzenia resort zdrowia wprowadza obowiązek, by świadczeniodawca tak zorganizował udzielanie świadczenia terminacji ciąży u siebie na miejscu, by przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety.

– Na skutek nadużywania przez część lekarzy tzw. klauzuli sumienia kobiety niejednokrotnie nie mogą skorzystać z przysługującego im prawa do legalnego zabiegu przerwania ciąży – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją świadczeniodawca realizujący umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa, w przypadkach, gdy zakończenie ciąży jest dopuszczalne przepisami prawa, jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zakończenia ciąży.

W projekcie przewiduje się, że świadczenie to ma zostać wykonane w miejscu udzielania świadczeń, niezależnie od powstrzymania się przez lekarza wykonującego zawód u tego świadczeniodawcy od wykonania świadczenia, z powołaniem się na klauzulę sumienia.

Resort w projekcie wprowadza również karę umowną, w wysokości do 2 proc. kwoty zobowiązania wynikającego z umowy, za każde stwierdzone naruszenie wprowadzanego zobowiązania.

W projekcie nowelizacji znajduje się również przepis, umożliwiający rozwiązanie umowy w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez szpital nałożonego obowiązku.

Projektowane rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie czternastu dni od ogłoszenia.

Udostępniamy projekt w całości.Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: m.laszczych@mz.gov.pl – do 21 dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Przeczytaj także: „Drogie panie, macie prawo być bezpieczne”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.