Marta Marchlewska-Wilczak/Kancelaria Senatu

Senatorowie wypunktowali rząd ►

Udostępnij:
Przedstawiciele senackich Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej przyjęli w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia. W projekcie zapisano, że „Senat jest zaniepokojony biernością rządu, bowiem rolą państwa jest ochrona zdrowia i życia, a w razie zagrożenia – ich ratowanie”. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister zdrowia Piotr Bromber.
Projekt to – jak określono – „wyraz zaniepokojenia senatorów kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce”. Wskazano w nim, że „wyzwań jest wiele, w szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi”. Zaapelowano o do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o „pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów”.

Uzasadniając potrzebę przyjęcia projektu, senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że „obecna kryzysowa sytuacja w ochronie zdrowia jest bezprecedensowa, mimo że polska służba zdrowia od lat boryka się z problemami, których występowanie w szczególny sposób obnażyła pandemia koronawirusa”.

W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę „na wiele zagrożeń, które w dramatyczny sposób wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków”. – Wobec tych zagrożeń nie może patrzeć spokojnie na bezczynność i nieudolność rządu, szczególnie widoczne w drugim roku walki z pandemią. Szczególną trwogą napawa ją liczba ponadnormatywnych zgonów – podkreśliła.

Na kryzys w ochronie zdrowia wskazywały też senatorki Agnieszka Gorgoń-Kumor, Alicja Chybicka i Ewa Matecka, które apel do rządzących o „pilne podjęcie działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych uznały za niezwykle potrzebny”.

– Żadnej refleksji, żadnego brania na siebie odpowiedzialności – powiedział o rządzących senator Adam Szejnfeld, a zdaniem senator Magdaleny Kochan „miejsce polityki zdrowotnej zajęło obecnie politykierstwo”.

Przeciwny przyjęciu apelu był senator Marek Martynowski. Zwrócił uwagę, że „w projekcie brakuje odniesienia do lat poprzednich, zwłaszcza w kwestii wysokości środków przekazywanych na system ochrony zdrowia”.

Na zarzuty senatorów odpowiadał wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Co powiedział przedstawiciel resortu?

Odpowiedź w wideotransmisji z posiedzenia. 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.