Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Sławomir Gadomski znów zmienia pracę

Źródło: Gazeta Wyborcza
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 23.05.2022
 
 
Były wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski i zastępca prezesa do spraw finansowania badań Agencji Badań Medycznych ma przejść do spółki Diagnostyka.
– Sławomir Gadomski złożył w ABM wypowiedzenie 18 maja. Jego nagłe odejście, po niespełna trzech miesiącach, jest zaskoczeniem. Były wiceminister zdrowia od czerwca ma zacząć pracę w spółce Diagnostyka – informuje „Gazeta Wyborcza”, powołując się na nieoficjalne informacje.

W nowej firmie były wiceminister zdrowia będzie pełnić funkcję dyrektora regionu centralno-wschodniego, który obejmuje między innymi Warszawę, w tym otwarte niedawno jedno z największych i najnowocześniejszych laboratoriów w kraju przy ul. Jutrzenki.

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że powody zmiany mają być dwa – finansowy oraz animozje z szefem.

– Właśnie pensja Gadomskiego na stanowisku wiceprezesa ABM miała być przedmiotem wielomiesięcznych negocjacji z szefem agencji Radosławem Sierpińskim. Sam Sierpiński, dzięki rozporządzeniu premiera, które wyłącza go spod działania ustawy kominowej, zarabia 35 tys. zł miesięcznie. Gadomski chciał mieć niewiele mniej – informuje „Gazeta Wyborcza”.

Gazeta pisze też wprost, że „Sławomir Gadomski z prezesem ABM Radosławem Sierpińskim się nie polubili”.

Przeszłość Sławomira Gadomskiego
Na początku lutego 2022 r. Agencja Badań Medycznych poinformowała o wyniku naboru na stanowisko zastępcy prezesa do spraw finansowania badań – został nim właśnie Sławomir Gadomski.

ABM wymieniła na swojej stronie internetowej zakres zadań zastępcy. Są one związane ze „wspieraniem prezesa w realizacji jego obowiązków wynikających z ustawy o Agencji Badań Medycznych, w szczególności do zadań tych należały:
– kierowanie działalnością agencji oraz podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach związanych z realizacją i podziałem środków finansowych na realizację programów oraz realizacją innych zadań agencji, określonych w ustawie z 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. poz. 447), tj. w szczególności w zakresie dofinansowania badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych,
– wydawanie opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów,
– inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie programów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych,
– inicjowanie i realizacja własnych badań naukowych i prac rozwojowych, odpowiedzialność za gospodarkę finansową agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem agencji; samodzielne dokonywanie czynności prawnych w imieniu agencji i reprezentowanie jej na zewnątrz”.

Sławomir Gadomski z końcem stycznia przestał pełnić funkcję wiceministra zdrowia – był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia od 2018 r.

W 2021 r. przeprowadził zmianę przepisów pozwalających na dalsze zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w latach 2022–2027 do poziomu 7 proc. PKB. Koordynował prace nad reformą szpitali i projektem ustawy reformującej sektor szpitalnictwa. Wśród najważniejszych projektów wiceministra jest ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej wprowadzająca nowy model organizacji i zarządzania opieką onkologiczną. Był również zaangażowany w prace nad powołaniem Funduszu Medycznego oraz stworzeniem Planu dla Chorób Rzadkich.

Przeczytaj także: „Sławomir Gadomski ma nową pracę” i „Sławomir Gadomski kończy pracę w resorcie”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.