Wyślij
Udostępnij:
 
 
Startuje "Hospital & Healthcare Management 2019"
Autor: Krystian Lurka |Data: 12.06.2019
 
 
Międzynarodowa konferencja "Hospital & Healthcare Management" to jedno z najważniejszych spotkań poświęconych kluczowym zagadnieniom rynku medycznego, podczas którego menedżerowie zdefiniują i spróbują rozwiązać najważniejsze problemy polskiej ochrony zdrowia. Podczas "HHM 2019" powiemy o bezpieczeństwie szpitali, zaprezentujemy kilka raportów i zorganizujemy debatę "Wspólnie dla Zdrowia".
– Do tej pory w sumie w "Hospital & Healthcare Management" uczestniczyło ponad 2500 menedżerów szpitali, decydentów, ekspertów oraz liderów przemysłu związanego z ochroną zdrowia – mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, przewodniczący Rady Programowej.

Skąd ta popularność? Po prostu wcześniej takiej konferencji nie było.

– Spostrzegliśmy, że nie ma takiego miejsca, w którym menedżerowie polskich szpitali mogliby się zmierzyć jednocześnie z wszystkimi problemami ważnymi dla funkcjonowania swoich placówek. Od organizacyjnych przez kadrowe po te związane z architekturą czy wyposażeniem. Stąd nasz pomysł – mówią organizatorzy.

Konferencja na trwałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rynku medycznego w Polsce, zyskała opinię najbardziej wartościowej merytorycznie, a przy tym prestiżowej.

A w 2019 roku o...
Tematem przewodnim "Hospital & Healthcare Management 2019" będzie bezpieczeństwo podmiotów leczniczych.

- Wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, prawnikami, menedżerami praktykami, naukowcami i ekspertami podzielimy się wiedzą na temat ochrony danych i cybersecurity, zarządzania ryzykiem, medycyny personalizowanej, bezpieczeństwa kadrowego i finansowego - wyjaśnia Jarosław J. Fedorowski, przewodniczący Rady Programowej "Hospital Management 2019".

Fedorowski jednocześnie podkreśla, że podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki raportów. Jakich Między innymi "Niedobór talentów w branży medycznej", "Badanie Satysfakcji Dyrektorów Polskich Szpitali" i materiał dotyczący polityki antynikotynowej w szpitalach.

- Omówimy program wymiany menedżerów "Hope Exchange 2019" i porozmawiamy o porozmawiamy o najnowszych praktykach w obszarze evidence based healthcare management - dodaje Jarosław J. Fedorowski.

Czy ryczałt wpłynął na efektywność leczenia?
Na to pytanie odpowiedzą eksperci podczas sesji "Sieć Szpitali – czy to sukces dla pacjenta?".

Do dyskusji zaprosiliśmy, między innymi, wiceministra Macieja Miłkowskiego, prezesa Andrzej Jacynę i rzecznika Bartłomieja Chmielowca. Moderatorem będzie wiceprezydent Andrzej Mądrala. Panel rozpocznie się o godzinie 14 w czwartek (13 czerwca).

Sieć szpitali funkcjonuje już półtora roku. - Czas na podsumowania i wyciąganie wniosków. Pracodawcy RP przygotowali podsumowanie funkcjonowania nowego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem tego jak wpłynął on na prywatny sektor ochrony zdrowia - mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i zaprasza na panel "Sieć Szpitali – czy to sukces dla pacjenta?".

Sesja rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do 15.15.

Od 14 do 14.20 zaplanowany jest wykład Jarosława Kozery, eksperta Pracodawców RP, pod tytułem "Jak system ochrony zdrowia się zmienia pod wpływem funkcjonowania sieci szpitali (pierwsze dane) – porównanie danych statystycznych z 2017 i 2018 r."

Od 14.20 do 15.15 eksperci odpowiedzą na pytania, jak system ochrony zdrowia się zmienia pod wpływem funkcjonowania sieci szpitali, czy ryczałt wpłynął na efektywność leczenia i lepszą koordynację pacjenta w systemie ochrony zdrowia i czy sieć szpitali zmieniła struktury udzielanych świadczeń. Liderzy opinii zastanowią się także, jak nowy system wpłynął na pozycję sektora prywatnego.

Paneliści, których zaproszono do rozmów to:
- Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta,
- Anna Czech, członek sejmowej Komisji Zdrowia, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia,
- Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie,
- Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Beata Małecka-Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia,
- Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia,
- Marek Wójcik, ekspert Związku Miast i Powiatów Polskich.

Podczas "Hospital & Healthcare Management" będzie gorąco
Dlaczego? Za sprawą sesji "Hot Topics w ochronie zdrowia", która rozpocznie się w czwartek (13 czerwca) o godz. 16.45.

Eksperci wypowiedzą się na temat restrukturyzacji szpitali publicznych w Polsce, bezpiecznym zarządzaniu placówką opartym na twardych danych i sposobach na skuteczne pozyskania pieniędzy nie tylko Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, porozmawiają o satysfakcji zarządzających podmiotami leczniczymi i szkoleniu prewencyjnym "Bezpieczny Poród" dla zespołów ginekologiczno-położniczych i neonatologów.

Moderatorem "Hot Topics w ochronie zdrowia" będzie Mariusz Wójtowicz, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali i prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Piotr Daniluk, dyrektor do spraw medycznych TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, o godz. 16.45, powie o szkoleniu prewencyjnym "Bezpieczny Poród" dla zespołów ginekologiczno-położniczych i neonatologów.

Drugim wystąpieniem będzie "Bezpieczne zarządzanie szpitalem oparte na twardych danych. Wnioski z Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE 2019 w Ljublianie". Rozpocznie się o godz. 17, wygłosi je Anna Warczyńska, wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali oraz uczestnicy Programu Wymiany Menedżerów HOPE 2019.

Trzeci wykład wygłosi Rafał Kozielewski z Supra Brokers. Temat? Reputacja szpitala i dobre imię członka personelu medycznego jako wartości prawnie chronione. Rozpoczęcie o 17.15.

Czwarty prelegent, czyli Mariusz Wójtowicz opowie o realizacji projektu SOR. Ta część rozpocznie się o godz. 17.30.

Czwarty wykład będzie dotyczyć restrukturyzacji szpitali publicznych w Polsce i sposobów na skuteczne pozyskania środków nie tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Opowie o tym prof. Maciej Banach, dyrektor Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali. Start? 17.45.

Piątym "gorącym tematem" będzie prezentacja wyników badania satysfakcji dyrektorów szpitali. Przedstawi je Urszula Szybowicz, project manager Polskiej Federacji Szpitali. Rozpocznie się o 18.

Będzie "Wspólnie dla Zdrowia"
W trakcie "HHM" odbędzie się także debata "Wspólnie dla Zdrowia". Rozpocznie się o godz. 9.15 w czwartek.

O czym będzie mowa? Liderzy opinii powiedzą o przyszłości polskiego szpitalnictwa, zaprezentują także dotychczasowe wnioski z ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

Moderatorami będą Jarosław J. Fedorowski, przewodniczący Rady Programowej, i Janusz Michalak, redaktor naczelny "Menedżera Zdrowia" i prezes wydawnictwa Termedia, a zaproszeni do dyskusji to:
- Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
- Dorota Gałczyńska–Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie i członek rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali,
- Grzegorz Gielerak, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
- Tomasz Hryniewiecki, członek prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Urszula Jaworska, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej,
- Filip Nowak, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
- Anna Rulkiewicz, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, prezes Grupy LUX MED.

Porozmawiają o bezpieczeństwie finansowym szpitali
Co zrobić, aby szpitale nie miały długów? Na to pytanie odpowiedzą eksperci podczas sesji "Bezpieczeństwo finansowe szpitali" w trakcie "Hospital & Healthcare Management". Do dyskusji zaprosiliśmy, między innymi, przedstawicieli Upper Finance, TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego i BFF Banking Group w Polsce.

Sesja "Bezpieczeństwo finansowe szpitali" rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 13, w czwartek (13 czerwca).

Od godz. 12 do 12.15 zaplanowany jest wykład wprowadzający na temat pozyskiwania finansowania dla szpitali. Wygłosi go Tatiana Piechota, prezes zarządu Upper Finance i moderator panelu.

Od 12.15 do 13 eksperci porozmawiają o tym, co zrobić, aby placówki medyczne miały stabilną sytuację finansową.

Paneliści, których zaproszono do rozmów to:
- Janusz Boniecki, wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali i prezes Szpitala Powiatowego w Ostródzie,
- Piotr Daniluk, dyrektor ds. medycznych z TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
- Piotr Grzebalski, dyrektor Biura Finansowania Klientów Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- Mariusz Huliński, kierownik zespołu z Biura Sprzedaży Klienta Sektora Publicznego w PKO Bank Polski,
- Ewa Książek–Bator, członek zarządu i dyrektor finansowy Polskiej Federacji Szpitali,
- Radosław Moks, członek zarządu BFF Banking Group w Polsce,
- Joanna Szyman, wiceprezes Upper Finance Med Consulting.

Rozdanie dyplomów E-MBA w ochronie zdrowia
W czwartek o godz. 18 rozpocznie się sesja o E-MBA w ochronie zdrowia. Podczas panelu Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i przewodniczący Rady Programowej "Hospital Management 2019", Janusz Michalak, redaktor naczelny "Menedżera Zdrowia" i prezes zarządu wydawnictwo Termedia, a także Piotr Szynkiewicz, prezes zarządu Prometriq Akademia Zarządzania, wręczą dyplomy słuchaczom kursu.

- E-MBA w ochronie zdrowia to kurs zarządzania składający się z sesji stacjonarnych, szkoleń e-learningowych oraz pracy własnej z wykorzystaniem dostarczonych przez organizatora materiałów. Nazwa e-MBA nawiązuje do formuły realizacji kursu oraz jego celu, którym jest aktualizacja wiedzy menedżerów sektora zdrowia. Kurs jest realizowanych przez Prometriq Akademię Zarządzania we współpracy z Polską Federacją Szpitali oraz wydawnictwem Termedia - wyjaśnia Szynkiewicz.

Sesja potrwa od godz. 18 do 18.45.

Od godz. 18 do 18.15 moderator sesji Piotr Szynkiewicz zrecenzuje książkę "Managing the Myths of Health Care" autorstwa Henry'ego Mintzberga.

Na godz. 18.15 zaplanowaliśmy ceremonię rozdania dyplomów.

O czym jeszcze będzie mowa? Przeczytaj program szczegółowy: www.termedia.pl/Hospital&HealthcareManagement2019/Programszczegółowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: www.termedia.pl/Hospital&HealthcareManagement2019.

Na konferencję można zarejestrować się na stronie: www.termedia.pl/Hospital&HealthcareManagement2019/Rejestracja.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe