Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Szczepionki w sądzie

Autor: Krystian Lurka |Data: 21.01.2020
 
 
- Obowiązek poddania dziecka szczepieniom ochronnym to element zapewnienia przez władze publiczne ochrony dzieci przed chorobami, które bez odpowiedniej reakcji państwa mogą rozprzestrzenić się na populację – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrując odwołanie od grzywny, nałożonej przez wojewodę na rodzica za nieprzeprowadzenie w terminie obowiązkowych szczepień dziecka.
Opiekun twierdził, że polskie przepisy ustanawiające obowiązkowe szczepienia ochronne są sprzeczne z europejską konwencją praw człowieka i z konstytucją.

Chodziło o 500 zł grzywny.

Skarżący przekonywał – posługując się argumentacją sugerowaną publicznie przez działaczy ruchów antyszczepionkowych – że zmuszanie do szczepień jest niezgodne z art. 31 ust. 2 Konstytucji RP („Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” – przypomina redakcja „Menedżera Zdrowia”) oraz art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. („Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji” – przypomina redakcja).

Skarga trafiła najpierw do Ministerstwa Zdrowia. Przedstawiciele resortu odrzucili ją. Rodzic zaskarżył decyzję ministerstwa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podzielono opinię ministerstwa, stwierdzono, że grzywna ma być dotkliwa, żeby przymusić zobowiązanego do wykonania nałożonego na niego obowiązku.

Sąd stwierdził, że konieczność wykonania obowiązku poddania osoby małoletniej obowiązkowym szczepieniom ochronnym nie pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji. - Wprost przeciwnie, z powołanego przez skarżącego w złożonej skardze art. 68 ust. 4 Konstytucji wynika jednoznaczny obowiązek władz publicznych do zwalczania chorób epidemicznych – uzasadniono.

Potwierdzono, że państwo może ograniczać konstytucyjną zasadę wolności i nietykalności osobistej (art. 41 Konstytucji RP – przypomina redakcja) oraz prawo do samostanowienia (art. 47 Konstytucji RP), jeżeli inna forma perswazyjna aniżeli przymus leczniczy nie jest skuteczna, by osiągnięta została wysoka odporność populacyjna.

Stwierdzono, że również zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przywołane w skardze przez rodzica nie mają zastosowania, bo ta sama konwencja dopuszcza ingerencję władzy publicznej w prawo do poszanowania życia prywatnego między innymi ze względu na ochronę zdrowia.

Sygnatura akt to VII SA/Wa 1271/19.

O sprawie poinformowały „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”.

Przeczytaj także: „Greenberg o sukcesach terapeutycznych szczepień ochronnych”, „O czym piszą antyszczepionkowcy w sieci?”, „Polityka szczepienna najmłodszych sprawdza się” i „Parkitna o ocenie szczepiennych programów zdrowotnych”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe