Wyślij
Udostępnij:
 
 
Marcin Stępień/Agencja Gazeta
Szumowski o uldze podatkowej za prywatne leczenie
Autor: Krystian Lurka |Data: 02.07.2019
 
 
W rekomendacjach z debaty "Wspólnie dla Zdrowia" jest mowa o zwiększeniu nacisku na opiekę specjalistyczną, ale też o tym, że bez wzrostu finansowania niewiele będzie możliwe. Pojawia się wskazanie, żeby dążyć do średniej unijnej wydatków na zdrowie (ok. 7 proc.) i padają propozycje, jak to zrobić, na przykład wprowadzając ulgi podatkowe za prywatne leczenie. - To temat, który wymaga szerokiej debaty politycznej. Nie tylko w Ministerstwie Zdrowia - komentuje minister Szumowski.
Minister Szumowski rozmawia z "Dziennikiem Gazetą Prawną" i pyta, które z rozwiązań jest realne do wprowadzenia.

- Wiemy, że wszelkie daniny – nawet takie jak ta na Fundusz Pielęgnacyjny, który miałby być wykorzystany w opiece na starość – są traktowane bardzo ostrożnie. Choć na przykład kwestia rozwiązań opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi jest kluczowa dla utrzymania dobrego poziomu opieki medycznej. Szczególnie w kontekście zmian demograficznych - mówi Szumowski.

- Musimy się zorientować, czego Polacy oczekują, jakich rozwiązań chcą. I zaproponować takie, które byłby do zaakceptowania. Odgórne narzucanie nie jest dobrym pomysłem. Ale wiem z rozmów z ludźmi, że część tych propozycji jest do zaakceptowania. Jak choćby ubezpieczenia komplementarne – oczywiście z zachowaniem idei solidaryzmu społecznego. Tak aby były to produkty dostępne dla wszystkich Polaków, a nie, żeby bogaci mieli lepsze narzędzia do leczenia niż pozostali. Do tego nie możemy dopuścić. Będziemy chcieli wprowadzić takie rozwiązania, które byłyby dostępne dla każdego. Chcemy, aby pieniądze, które są na rynku prywatnym, te które pracodawcy przeznaczają na abonamenty dla pracowników, mogły pozwolić na bardziej racjonalne wykorzystanie tych środków - przyznaje Szumowski.

- Chodzi o to, żeby było szersze spektrum, jak dostęp do nowoczesnych technologii czy pewnych świadczeń, które nie są w koszyku świadczeń gwarantowanych. Ale, jak mówię, to są kwestie, które można przeanalizować. To temat do dyskusji. I chciałbym podkreślić, że obecnie w ministerstwie nie pracujemy nad takimi rozwiązaniami. Usłyszeliśmy jednak, że eksperci proponują je jako rozwiązania dobre dla pacjenta, takie które podniosą jakość opieki. W związku z tym będziemy się im przyglądać - podsumowuje minister Szumowski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Minister Szumowski podsumował "Wspólnie dla Zdrowia"
- Wypracowane w ramach "Wspólnie dla Zdrowia" wnioski będą podstawą długofalowej polityki zdrowotnej - zapowiedział minister Szumowski we wtorek (25 czerwca) podczas ostatniej konferencji w ramach debaty ''Wspólnie dla Zdrowia". Co miał na myśli? Między innymi wsparcie dla samorządowych programów prozdrowotnych, stworzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych i przekształcenie nadmiaru łóżek szpitalnych w nowotworzone oddziały opieki długoterminowej.
Minister Szumowski podkreślił, że analiza postaw Polaków wobec zmian w ochronie zdrowia wskazuje, że ci nie chcą rewolucji. - Rodacy nie chcą wywrócenia systemu do góry nogami, nie chcą, żeby system zmienił się z dnia na dzień w taki sposób, który doprowadzi do chaosu, problemów z zorientowaniem się pacjenta, gdzie i jak ma się diagnozować i leczyć. Dlatego przewidujemy działania sukcesywnie zaplanowane na rok po roku - podkreślił Szumowski i dodał: - To możliwe dzięki temu, że jest za co to robić.

Szumowski przypominał, że w roku 2019 publiczne wydatki na ochronę zdrowia przekroczą 100 miliardów złotych. - Te pieniądze są gwarantem tego, że poprawa w obszarze zdrowia staje się faktem - podkreślił. - Dzięki środkom finansowym możemy zainwestować w kadry, poprawiać warunki pracy i płacy. Ale jeśli nie zwiększymy liczby specjalistów, to nie będzie miał kto opiekować się pacjentami. Musimy zwiększyć liczbę studentów, poprawić sytuację w pielęgniarstwie, kształcić więcej fizjoterapeutów. To są wyzwania na kolejne lata – powiedział Łukasz Szumowski i podkreślił, że ważne jest także to, aby określić rolę i liczbę łóżek szpitalnych. - Nie likwidujmy ich od razu. Coraz więcej będziemy potrzebowali zasobów i specjalistów do pomocy osobom niesamodzielnym, w tym osobom starszym – przyznał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Z rekomendacji stworzonych podczas debat "Wspólnie dla Zdrowia" wynika, że priorytetami w ochronie zdrowia powinno być:
- uruchamianie długofalowych programów ogólnopolskich redukujących najważniejsze zagrożenia zdrowotne,
- ustalenie minimalnego zakresu odpowiedzialności samorządów lokalnych i wsparcie merytoryczne dla samorządowych programów prozdrowotnych,
- wykorzystanie POZ i medycyny pracy do wprowadzenia bilansów zdrowia osób dorosłych,
- wprowadzenie do szkół przedmiotu "zdrowie", budującego wiedzę o zdrowiu i systemie opieki zdrowotnej oraz kształtującego umiejętności wdrażania zdrowego stylu życia,
- rozszerzenie kompetencji medycyny pracy o obowiązki wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych i przewlekłych,
- system motywacyjny zachęcający do korzystania z badań profilaktycznych i szczepień finansowanych ze środków publicznych,
- wprowadzenie zmian nakierowanych na osiąganie wyników zdrowotnych,
- premiowanie przez NFZ świadczeniodawców osiągających dobre efekty i wysoką jakość świadczeń,
- wprowadzenie oceny podmiotów leczniczych przez pacjentów,
- wprowadzenie mechanizmów finansowych ograniczających wydatki na leczenie szpitalne na rzecz leczenia ambulatoryjnego,
- stworzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych,
- powołanie Wojewódzkich Rad Zdrowia, upoważnionych do planowania i współdecydowania o dystrybucji środków finansowych,
- zintegrowanie systemu opieki zdrowotnej z systemem opieki społecznej nad osobami niesamodzielnymi,
- wydzielenie w stawce kapitacyjnej kwoty na badania diagnostyczne i wprowadzenie elementów oceny jakości mających wpływ na finansowanie POZ,
- rozdzielenie funkcji AOS przyszpitalnej oraz w lecznictwie otwartym, wydzielenie z ryczałtu szpitalnego oddzielnego budżetu na poradnie przyszpitalne z możliwością sumowania kosztów diagnostyki,
- przekształcenie nadmiaru łóżek szpitalnych w nowotworzone oddziały opieki długoterminowej,
- wprowadzenie Podstawowego Zabezpieczenia Zdrowotnego, które polega na współpracy i wymianie informacji POZ, AOS i szpitali pierwszego poziomu sieci,
- wprowadzenie skutecznych mechanizmów koordynacji działania szpitali na szczeblu województwa, aby wyeliminować nieefektywne wykorzystanie zasobów,
- określenie zadań i uporządkowanie organizacji opieki wysokospecjalistycznej,
- premiowanie działań uzależniających finansowanie od wyników leczenia,
- zmniejszenie liczby specjalizacji lekarskich i wprowadzenie certyfikatów umiejętności,
- utworzenie dwóch nowych zawodów medycznych, to jest technika pielęgniarstwa oraz asystenta lekarza,
- zwiększenie kompetencji magistrów farmacji,
- poprawianie efektywności pracy personelu medycznego,
- wprowadzenie ulgi podatkowej na prywatne świadczenia zdrowotne o udowodnionej skuteczności,
- wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego,
- umożliwienie dopłaty do technologii o standardzie wyższym niż gwarantowany,
- wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenie pielęgnacyjne,
- opracowanie nowego algorytmu podziału środków pomiędzy wojewódzkie oddziały NFZ uwzględniający nowy model organizacji lecznictwa szpitalnego, prognozy demograficzne i dane z map potrzeb zdrowotnych,
- rozszerzenie obowiązku sprawozdawczego prywatnych świadczeniodawców w najważniejszych obszarach.

Przeczytaj także: "Minister Szumowski podsumował "Wspólnie dla Zdrowia"
i "Wizja ministra Łukasza Szumowskiego".
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe