Tomasz Ozdoba/Senat

Tabletki „dzień po” i KSO w Senacie – są decyzje ►

Udostępnij:
Senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizacje ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – głosowanie w sprawie nowych przepisów poprzedziła prawie trzygodzinna dyskusja.
W skrócie – izba rozpatrzyła i przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, w której przewidziano dostęp bez recepty do jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych dla osób powyżej 15 lat.

Od lipca 2017 r. tabletki „dzień po” są dostępne w Polsce tylko na receptę. W nowelizacji uchylono ten przepis, co umożliwi bezpośrednie stosowanie decyzji Komisji Europejskiej o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej w procedurze scentralizowanej. Minister zdrowia będzie mógł jednak – rozporządzeniem – określić między innymi produkty i wiek osób, dla których konieczne będzie zachowanie rygoru wystawiania recepty przez lekarza.

Senatorowie także nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – w niej przedłużono do 1 kwietnia 2025 r. termin przekazywania do systemu danych o sprawowanej opiece onkologicznej przez podmioty wchodzące w skład Krajowej Sieci Onkologicznej. W noweli zmieniono na 31 marca 2025 r. termin pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej – ma to umożliwić Narodowemu Funduszowi Zdrowia rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO, a także zapewnić im czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji między nimi.

W dokumencie założono również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii zaczną obowiązywać 1 lipca 2025 r. – jest to związane z koniecznością wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących centralnej e-rejestracji.

Głosowanie w sprawie nowych przepisów poprzedziła prawie trzygodzinna dyskusja.

O czym mówiono – jak uzasadniano rządowe projekty?

Fragment posiedzenia, które odbyło się 6 marca, do obejrzenia poniżej.
Posiedzenie w całości można obejrzeć na stronie internetowej: www.senat.pl/11Sen072.

Przeczytaj także: „Tabletki dzień po i KSO w Senacie”, „Ustawa o KSO uchwalona” i „Pigułka dzień po z poparciem większości sejmowej”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.