Wyślij
Udostępnij:
 
 
Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie

Uczą chirurgicznej precyzji

Autor: Krystian Lurka |Data: 20.01.2021
 
 
– Podczas szkoleń lekarze uczą się, jak leczyć pacjentów według najnowszych światowych standardów oraz przeprowadzać zabiegi chirurgiczne zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem instruktorów. Jest to możliwe, bo sale szkoleniowe oddają warunki panujące w prawdziwych salach operacyjnych – mówi Kamila Zawadzka prezes zarządu Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie – placówki nagrodzonej tytułem „Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjna” w konkursie „Sukces Roku”.
Czym Centrum Edukacji Medycznej wyróżnia się na tle innych podobnych instytucji?
– Centrum Edukacji Medycznej to ośrodek, który prowadzi działalność edukacyjną – kształci w zawodach medycznych. Trzon działalności, który decyduje o jego unikatowym charakterze, stanowi oferta warsztatów realizowanych w warunkach bloku operacyjnego na anatomicznych preparatach nieutrwalonych – tzw. kadawerach. Daje to możliwość szkolenia kadry medycznej z procedur zabiegowych w ponad 22 specjalizacjach.

W nowoczesnym laboratorium i salach wykładowo- -komputerowych prowadzone są badania naukowe, testy sprzętu medycznego i prezentacje jego możliwości, a także medyczne sesje zdjęciowe, prace specjalizacyjne lekarzy oraz kursy dla studentów medycyny i licealistów aspirujących na studia medyczne. Dzięki infrastrukturze organizowane są również warsztaty z planowania przedoperacyjnego oraz diagnostyki radiologicznej.

Podczas szkoleń lekarze z Polski i zagranicy – CEM organizuje również szkolenia międzynarodowe – uczą się, jak leczyć pacjentów według najnowszych światowych standardów oraz przeprowadzać zabiegi chirurgiczne zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem instruk torów. Jest to możliwe, ponieważ sale szkoleniowe CEM oddają warunki panujące w prawdziwych salach operacyjnych. Są wyposażone w identyczny sprzęt i dostosowane do pracy całych zespołów chirurgicznych. Dzięki temu medycy mogą przećwiczyć i zaplanować rzeczywisty zabieg, zanim zostanie on wykonany u pacjenta.

To wyjątkowa forma kształcenia, ceniona przez lekarzy na całym świecie. Program takiego szkolenia składa się z dwóch części: teoretycznej, obejmującej omówienie danego problemu medycznego, przypomnienie anatomii i zaplanowanie leczenia, a także praktycznej – na kadawerze. Programy kursów są tak skonstruowane, żeby część praktyczna była dominująca i zajmowała 60 proc. czasu szkolenia. W tej części lekarz skupia się na technice wykonania procedur chirurgicznych objętych programem szkolenia, doskonaleniu umiejętności operacyjnych i już w praktyce przypomina sobie anatomię ludzkiego ciała. Dla wielu lekarzy jest to bardzo cenne, bo zajęcia z anatomii są na pierwszym roku studiów medycznych, a na szkoleniach jest okazja, by pracować na tkankach i narządach, które zachowują się jak podczas prawdziwego zabiegu.

Warto dodać, że CEM jest częścią Grupy LUX MED i szkoli kadrę medyczną pracującą dla niej, a także dla innych placówek medycznych w Polsce i na świecie. Jesteśmy otwarci dla wszystkich medyków, którzy mają potrzeby edukacyjne i chcą je u nas realizować.

Już na początku zwróciła pani uwagę, że w CEM używane są anatomiczne preparaty nieutrwalone – tzw. kadawery. Co to jest?
– Preparaty kadawerowe to fragmenty ciała ludzkiego, które pozwalają lekarzom poznać anatomię, przebieg struktur, ich zachowanie i biomechanikę. Nie są utrwalone formaliną, która konserwuje i zmienia strukturę tkanek, tylko głęboko mrożone zaraz po pobraniu od dawców ( fresh frozen). Każdy preparat anatomiczny jest przebadany pod kątem chorób zakaźnych. Tuż przed kursem są rozmrażane, więc zachowują się jak podczas prawdziwej operacji. Dzięki nim lekarze mają możliwość ćwiczenia technik operacyjnych na prawdziwych tkankach i narządach – właściwości preparatu nieutrwalonego najwierniej odzwierciedlają właściwości tkanki żywej. Jak często podkreślają nasi kursanci, tego nie odda żadna książka do anatomii ani ćwiczenia na modelach plastikowych czy zwierzęcych.

Niewątpliwą zaletą takiej formy edukacji jest możliwość popełnienia i korygowania błędów, uczenia się na nich oraz obserwowanie, jaki skutek przynosi dane działanie. W CEM lekarze mogą trenować i doskonalić różne techniki operacyjne w warunkach, które zapewniają komfort uczenia się i obserwacji, bez obaw o negatywne konsekwencje dla pacjenta czy siebie. Kolejną ważną zaletą kursów praktycznych jest możliwość doboru sprzętu, narzędzi chirurgicznych, które będą dla danego lekarza wygodne w użyciu i poręczne. To niewątpliwie wpływa na powtarzalność zabiegów.

Ta forma nauki dla lekarzy nie byłaby możliwa, gdyby nie ofiarność dawców, którzy za życia deklarują oddanie swojego ciała na cele naukowe. Dzięki nim lekarze mogą się kształcić i doskonalić techniki operacyjne, a sama medycyna może się rozwijać.

Dlaczego tak ważne jest szkolenie, doskonalenie umiejętności i zdobywanie wiedzy przez pracowników ochrony zdrowia? Jak pandemia wpłynęła na działalność CEM?
– Stałe poszerzanie wiedzy i jej okresowa aktualizacja w każdym zawodzie są niezwykle ważne i potrzebne. Pandemia nie powinna tego procesu wstrzymywać. I z takiego właśnie założenia wyszło CEM, podejmując trud znalezienia rozwiązań, by przekazywać wiedzę w formie webinarów, ale także w formie praktycznych warsztatów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo. Dla każdego lekarza bezpośredni kontakt z doświadczonym specjalistą jest nieocenionym źródłem wiedzy. Dzielenie się najlepszymi praktykami, wymiana zdań i obserwacji z innymi lekarzami, możliwość omówienia danego przypadku w warunkach sprzyjających spokojnej rozmowie, bez presji czasu – to dają szkolenia w CEM. Współpracuje z nami ponad 50 specjalistów doświadczonych w prowadzeniu kursów kadawerowych. Ich wiedza i wyjątkowa umiejętność przekazania jej uczestnikom kursu to wielka wartość CEM. Bardzo dziękuję wszystkim instruktorom kursów, że są z nami na pokładzie i współtworzą naszą misję.

Lekarze w Polsce wiedzą, jak ważna w ich codziennej praktyce jest wiedza zgodna z aktualnymi wytycznymi. I dlatego chcą się uczyć. W trakcie pierwszej i drugiej fali pandemii odebraliśmy wiele telefonów z prośbami, by nie odwoływać kursów, bo medycy chcą przyjeżdżać i brać w nich udział. To bardzo pozytywny sygnał i dodatkowa motywacja, by kontynuować naszą misję i planować kolejne szkolenia.

2020 r. był trudny dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Jak CEM poradziło sobie w tym czasie, co było największą trudnością?
– Rok 2020 był dla lekarzy i CEM rokiem wyzwań. Pandemia COVID-19 spowodowała odwołanie wszystkich kongresów i konferencji medycznych. To zaskoczyło środowisko lekarskie – niespodziewanie pozbawiono je możliwości kształcenia, wymiany opinii i doświadczeń. Centrum Edukacji Medycznej postawiło sobie edukację za cel nadrzędny. Dlatego w sytuacji kwarantanny zorganizowaliśmy akcję #szkolesieonlinezcem i uruchomiliśmy kursy online. To bezpłatny projekt dla kadry medycznej, który będziemy kontynuować w 2021 r. Co ważne, webinary CEM to nie tylko teoretyczne wykłady, ale przede wszystkim relacje na żywo z laboratorium. W ponad 70 webinarach wzięło udział niemal 14 tys. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i studentów medycyny. Przez 2 miesiące podczas pierwszej fali i miesiąc podczas drugiej fali pandemii w CEM nie odbyło się żadne szkolenie stacjonarne. W tym czasie przygotowywaliśmy procedury, które zapewniają bezpieczny udział w szkoleniu stacjonarnym. I tak powstała kolejna akcja: #dbamyobezpieczenstwo. Powstały filmiki instruktażowe, przeprowadziliśmy kampanię informującą o obowiązujących zasadach i wdrożonych rozwiązaniach. Postawiliśmy między innymi na kameralne grupy szkoleniowe, środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy jednorazowe. W jadalniach są indywidualne stoliki, termosy, naczynia jednorazowe, posiłki w opakowaniach jednorazowych. W przestrzeni CEM pojawiły się naklejki i banery informacyjne przypominające o zasadach bezpieczeństwa. Jak wspomniałam wcześniej, lekarze sami dzwonili i prosili, by kontynuować szkolenia. Najtrudniejsze momenty dla mnie i całego wspaniałego zespołu CEM to właśnie te, gdy musieliśmy odmówić. Ale nawet na chwilę się nie poddaliśmy. Walczyliśmy o to, by dzielić się wiedzą, planować i realizować kolejne szkolenia i webinary. Za to wszystko bardzo dziękuję każdemu członkowi ekipy CEM – menedżerom, kierownikom zespołów, koordynatorom kursów, działowi promocji, administracji, koordynatorom laboratorium i całemu zespołowi obsługi kursów.

Co wydarzyło się w placówce w 2020 r.?
– Centrum Edukacji Medycznej samo w sobie jest bardzo innowacyjnym miejscem ze względu na specyfikę kursów – jesteśmy liderem polskiego rynku szkoleń medycznych na anatomicznych preparatach nieutrwalonych z tak szerokim spektrum tematycznym. Dlatego w pełnym wyzwań roku 2020 nie zabrakło w CEM nowych kursów, także z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, jakie umożliwiają roboty chirurgiczne. W lipcu 2020 r. zorganizowaliśmy pierwszy kurs z urazów czaszkowo-mózgowych. Został przyjęty z ogromnym zainteresowaniem i zakończył się sukcesem oraz licznymi pochwałami od uczestników. W związku z tym znajdzie się w stałym harmonogramie szkoleń CEM. Podczas kursu lekarze mogli zobaczyć, jak działa egzoskop – system wizualizacji obrazu 3D dający wyjątkowo naturalną głębię pola operacyjnego. Jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce w 2020 r. rozwinęliśmy kursy z wykorzystaniem anatomicznego preparatu nieutrwalonego ludzkiej gałki ocznej. Co ważne, nowości w kursach dotyczyły także aktualnej sytuacji epidemicznej i zapotrzebowania w zakresie diagnostyki COVID-19. W trzecim kwartale 2020 r. rozpoczęliśmy cykliczne kursy praktyczne z USG płuc z wykorzystaniem symulatora Body Works EVE. To nowoczesne urządzenie umożliwiło przeprowadzenie interaktywnego szkolenia. Dzięki wgranym skanom badań prawdziwych pacjentów uczestnicy zapoznali się z patologiami, których do tej pory widzieć nie mogli, bo są one efektem obecnie panującej pandemii – powikłaniami COVID-19. Bardzo dobry odbiór szkolenia i oceny, jakie zebraliśmy my jako organizatorzy oraz nasz wykładowca, przeszły nasze oczekiwania, więc kontynuujemy cykl w tym roku.

Przeczytaj także: „Czasami człowiek musi – inaczej się udusi” i „Kuźnia dobrych rozwiązań” i „Prof. Andrzej Matyja: Praca społeczna mnie pochłania”.

Lista nagrodzonych w konkursie „Sukces Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” znajduje się na stronie internetowej: www.termedia.pl/SukcesRoku/wyniki.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe