Wyślij
Udostępnij:
 
 
Uwaga, idzie młodość! Rezydenci rozmawiali z ministrem zdrowia
Źródło: Krystian Lurka
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 08.02.2016
 
 
Przedstawiciele Porozumienia Rezydentów spotkali się z Konstantym Radziwiłłem. Były konkrety. Zapowiedziano uszczegółowienie spisu literatury do egzaminu specjalizacyjnego i utworzenie grupy roboczej dedykowanej kształceniu specjalizacyjnemu, w obrębie której będzie dyskusja na temat wynagrodzeń, jakości szkolenia czy zwiększenia dostępności pacjenta do lekarza.
Rozmowy odbyły się w poniedziałek (8 lutego). Jak mówi Jarosław Biliński, lekarz w trakcie specjalizacji z hematologii i wiceprzewodniczący zarządu Porozumienia Rezydentów (na zdjęciu po prawej), jedną z najważniejszych deklaracji, którą Porozumienie Rezydentów przyjęło z uznaniem i odebrało w pozytywnych barwach, jest chęć utworzenia przez Ministra Zdrowia grupy roboczej dedykowanej kształceniu specjalizacyjnemu, w obrębie której będzie pole do dyskusji na temat wynagrodzeń, jakości szkolenia, zwiększenia dostępności pacjenta do lekarza, uproszczenia ubiegania się o rezydenturę z wykorzystaniem map potrzeb zdrowotnych, uregulowania kwestii dyżurów medycznych, czy egzaminów (LEK, LDEK i PES).

- Porozumienie Rezydentów zostanie zaproszone do tego zespołu i każda kwestia będzie przedstawiona także z punktu widzenia młodych lekarzy, których bezpośrednio problem dotyczy. Pozostaje oczekiwać na dokładne informacje o kształcie kolejnych spotkań już w obrębie tej grupy i wierzyć, że głosy młodych lekarzy zostaną wysłuchane tak dokładnie jak w dniu dzisiejszym, a dialog społeczny będzie prowadzony w sposób partnerski - powiedział Jarosław Biliński.

Z kolei Konstanty Radziwiłł potwierdził to, co mówi przedstawiciel rezydentów. - Ministerstwo planuje przegląd przepisów dotyczących szkolenia zawodowego. Przedstawiciele porozumienia będą uczestnikami tych zmian - powiedział po spotkaniu minister zdrowia.

- W trakcie rozmowy udało się ustalić wspólnie i jednogłośnie część spraw, które wymagają zmiany natychmiastowej i są w najbliższym czasie możliwe do wdrożenia. Pan minister zadeklarował chęć utworzenia ogólnopolskiego naboru na specjalizacje lekarskie, co znacznie ułatwi proces aplikowania na poszczególne specjalności - powiedział Jarosław Biliński.

Jest zadowolony ze spotkania. Omówiono problemy w kształceniu specjalizacyjnym i poruszono główne czynniki mogące wpłynąć na bezpośrednią poprawę sytuacji lekarzy w trakcie specjalizacji.

Zgodzono się co do uszczegółowienia spisu wymaganej literatury do egzaminu specjalizacyjnego.

- W najbliższym czasie pan minister wyśle list do konsultantów krajowych poszczególnych dziedzin medycyny z prośbą o przynajmniej coroczną aktualizację wymaganej literatury (podręczników, wytycznych, artykułów naukowych, rekomendacji), z której układane będą pytania na egzamin. Wykluczy to sytuacje w których bardzo ogólnie prezentowane sugestie literatury niejednokrotnie były nieaktualne lub zawierały przestarzałe dane - zrelacjonował Jarosław Biliński to, co działo się podczas spotkania - powiedział w poniedziałek przedstawiciel rezydentów.

Znaczną część spotkania poświęcono kwestii uregulowania problemu dyżurów medycznych. Obie strony uznały obecną sytuację za niezrozumiałą z punktu widzenia prawnego jak i nieracjonalną (np. długość dyżuru 10 godzin i 5 minut).

Reprezentanci Porozumienia Rezydentów zaproponowali powrót do dyżurów w wymiarze 16 i 24 godzin, a także zmianę wynagrodzeń za dyżury, których podstawą powinna być kwota nie niższa niż wynikająca z umowy o pracę rezydenta.

Ze strony Ministerstwa zapowiedziano gotowość do pracy nad całością przepisów prawa dotyczącą pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy w trakcie specjalizacji (jednostka macierzysta czy miejsce w którym odbywa się staż specjalizacyjny, Szpitalne Oddziały Ratunkowe, itp.) i co podkreślił Minister Zdrowia dostosowanie ich do norm unijnych.

Największą część spotkania zajęła kwestia wynagrodzeń.

- Obecne pensje lekarzy rezydentów są znacznie poniżej średniej krajowej i przedstawiciele Porozumienia Rezydentów wystosowali te same postulaty, które od lat przedstawia Naczelna Rada Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i wszelkie organizacje zajmujące się służbą zdrowia, czyli dwie średnie krajowe dla lekarza bez specjalizacji i progresywne dojście do trzech średnich krajowych dla lekarzy specjalistów. Przedstawiano możliwe źródła pozyskania środków, podkreślono, że zależy zarówno Porozumieniu Rezydentów jak i ministrowi zdrowia na ułożeniu siatki płac, żeby dysproporcje pomiędzy poszczególnymi zawodami nie stały się rażące. Porozumienie Rezydentów jasno określiło potrzeby zmian w kwestii wynagrodzeń argumentując, że paradoksalnie jest to nie tylko aspekt ekonomiczny, ale przede wszystkim merytoryczny – lepsze wynagrodzenie podstawowe to więcej godzin spędzonych na nauce, mniej na dodatkowych aktywnościach zarobkowych. Temat wynagrodzeń jest bardzo trudny w obliczu problemów budżetowych, ale to na co Porozumienie Rezydentów zwracało szczególną uwagę to chęć pogodzenia niedoborów finansowych z wieloletnią marginalizacją sektora ochrony zdrowia. Przedstawiciele młodych lekarzy zaznaczyli, że już prowadzą kampanię społeczną mającą na celu uświadomić społeczeństwo, a przede wszystkim rząd o rażącym niedofinansowaniu służby zdrowia i przewartościowaniu odbioru personalnego tej grupy zawodowej – kim jest lekarz w społeczeństwie i jakie pełni role (a przede wszystkim jaką podejmuje odpowiedzialność) - powiedział przedstawiciel Porozumienia Rezydentów.

Przeczytaj więcej tekstów dotyczących rezydentów: "Ile rezydentur dla poszczególnych województw? Sprawdź!", "Środowisko o resortowym "nie" dla jawnych pytań egzaminacyjnych", "Rezydenci wyśpiewują swoje problemy: - Człowiek na dom orze. Żona już nie może. Pyta po co nam ten ślub" i "Rezydenci: - Trafna diagnoza ministra Gowina, ale błędna terapia"
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe