Wyślij
Udostępnij:
 
 
Marek Misiurewicz

Za mało pieniędzy na zdrowie w KPO ►

Autor: Krystian Lurka |Data: 24.04.2021
 
 
– Chyba już nie musimy nikogo przekonywać, że zdrowie jest najważniejsze. Dlatego postuluję, by w Krajowym Planie Odbudowy na pierwszym miejscu pod względem wysokości nakładów finansowanych ze środków UE znalazł się system ochrony zdrowia – mówi prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, podkreślając, że „w KPO zdecydowanie więcej zapisano na zieloną i inteligentną mobilność oraz zieloną energię i zmniejszenie energochłonności”.
Prof. Fedorowski w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” wylicza, że w planie na zieloną i inteligentną mobilność przeznaczono 28,6 mld zł, na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności 27,4 mld zł, a na poprawę efektywności i jakości systemu zdrowia – 19,2 mld zł. – Nie ukrywam, że Polska Federacja Szpitali ma nadzieję na więcej pieniędzy z KPO, które w dużym stopniu mogłyby poprawić sytuację służby zdrowia i szpitali – mówi prof. Fedorowski.

Ekspert zwraca jednak uwagę nie tylko na finanse. Mówi też między innymi o transformacji cyfrowej i koordynowanej opiece medycznej, szczegółowo analizując dokument.

– W sekcji 2a. „Wyzwania” w część „Kontynuowanie transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia” zapisano „Kontynuacja transformacji cyfrowej ochrony zdrowia odpowiada na bieżące wyzwania w obszarach ciągłości opieki w warunkach pandemii, zwiększenia jakości, dostępności i bezpieczeństwa usług medycznych, optymalizacji nakładów systemowych i zwiększenia udziału pacjenta w procesie zarządzania własnym zdrowiem w oparciu o coraz szerszy dostęp do danych. Realizacja działań w tym zakresie przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, ich monitorowaniem i sprawozdawczością, a także dostępem do informacji o świadczeniach zdrowotnych. Cyfrowa transformacja ochrony zdrowia to także skuteczne narzędzie służące budowie potencjału odporności na przyszłe zagrożenia epidemiczne”. Uważam, że pojęcie „transformacja cyfrowa” wymaga istotnego doprecyzowania. Ograniczanie cyfryzacji ochrony zdrowia do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie plików graficznych nie stanowi istoty transformacji, a jedynie jej podstawowy i najprostszy element. W celu zapewnienia ciągłości opieki, podniesienia jej jakości i poprawy bezpieczeństwa medycznego niezbędne jest wprowadzanie rozwiązań informatycznych umożliwiających pracę na tzw. surowych danych, czyli pozwalających na wszelkiego rodzaju analizy ilościowe i jakościowe – wyjaśnia Jarosław Fedorowski, dodając, że „ucyfrowienie analogowych procedur medycznych poprzez manualne wprowadzanie pojedynczych danych jest działaniem pozornym i przysparzającym dodatkowej pracy personelowi medycznemu”.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali mówi też o liście działań inwestycyjnych wymienionych w punkcie D1.1.3. „Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i dalszy rozwój e-zdrowia” – a konkretnie o działaniu inwestycyjnym opisanym jako „rozwój publicznych usług cyfrowych w ochronie zdrowia, między innymi poprzez stworzenie i udostępnienie elektronicznego banku danych medycznych oraz rozwój wymiany EDM ”.

– Wnosimy o doprecyzowanie pojęcia „elektroniczny bank danych medycznych” – apeluje, pytając o to, „czy dostępne obecnie rozwiązanie P1 ma pełnić głównie funkcję repozytorium przeprowadzonych procedur medycznych, czy ma również na celu gromadzenie wyników badań”.

– Sugerujemy ponadto poszerzenie zaproponowanych działań inwestycyjnych o informatyczne systemy kliniczne – w celu osiągnięcia zakładanych celów mających być efektem transformacji cyfrowej w systemie ochrony zdrowia niezbędne jest wprowadzenie systemów informatycznych usprawniających pracę poszczególnych obszarów funkcjonalnych szpitala – oraz systemy optymalizujące zarządzanie procesowe w jednostkach szpitalnych, ponieważ tego typu rozwiązania analityczne pozwalają na weryfikację krytycznych parametrów pracy szpitala w czasie rzeczywistym i wspierają podejmowanie decyzji dotyczących alokacji zasobów medycznych, rzeczowych i ludzkich, aby zoptymalizować pracę i efektywność danej jednostki lub grupy podmiotów – mówi prof. Fedorowski.

Przedstawiciel dyrektorów szpitali proponuje też wpisanie inwestycji w systemy koordynacji pracy szpitali na różnym poziomie oraz podmiotów lecznictwa ambulatoryjnego, w tym szczególnie w regionalne centra koordynacji i zarządzania ruchem pacjentów. Mówi też o „rozwoju elektronicznego rekordu pacjenta obejmującym automatyczne pobieranie danych klinicznych”.

– Jednym z podstawowych zadań systemów informatycznych jest zmniejszenie obciążenia personelu medycznego pracami administracyjnymi, aby medycy mogli więcej czasu poświęcać pacjentowi. Uważam, że personel medyczny nie powinien być głównym i bezpośrednim „źródłem zasilania” systemów informatycznych danymi klinicznymi. Postulujemy o wpisanie do KPO intensyfikacji prac nad wprowadzeniem technologii z obszarów sztucznej inteligencji, internetu rzeczy oraz blockchain – mówi prof. Fedorowski.

– Wprowadzane technologie powinny zapewniać automatyzację zbierania danych na jak największą skalę i w jak najszerszym zakresie. W ten sposób zebrane tzw. dane surowe umożliwią wszelkiego rodzaju analizy ilościowe i jakościowe, eliminując ograniczenia wynikające z prac manualnych towarzyszących quasi-cyfrowym rozwiązaniom – wyjaśnia.

Prof. Fedorowski zgłasza również propozycje i uwagi do opisu zapisków określonych w Komponencie D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

– Dokument definiuje obszary wsparcia, które obejmują wyłącznie inwestycje w infrastrukturę – przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych zapewniającą bezpieczną obsługę pacjentów lub budowę nowej infrastruktury podmiotów leczniczych z pozyskaniem terenu w niezbędnych przypadkach związanych z brakiem możliwości efektywnego inwestowania w przebudowę lub rozbudowę starych, wyeksploatowanych budynków, które nie spełniają standardów obiektów ochrony zdrowia. W naszej opinii niezbędne jest rozszerzenie opisanego zakresu, dodając do niego „infrastrukturę sprzętową informatyczną oraz medyczne oprogramowanie komputerowe” – mówi ekspert.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali proponuje też „wprowadzenie w Komponencie D. paragrafu dotyczącego budowania organizacji koordynowanej opieki medycznej jako optymalnego mechanizmu zapewnienia efektywnych kosztowo świadczeń medycznych o wysokiej jakości przy zachowaniu ciągłości opieki nad pacjentami”. – Mechanizm ten, wymagający inwestycji zarówno finansowych, infrastrukturalnych, jak i z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, powinien być istotnym elementem KPO w dziale dotyczącym efektywności, dostępności oraz jakości systemu ochrony zdrowia – opisuje.Przeczytaj także: „Bogna Cichowska-Duma o uwagach do Krajowego Planu Odbudowy”, „Beata Małecka-Libera pytała o Krajowy Plan Odbudowy” i „Krajowy Plan Odbudowy – ile pieniędzy na zdrowie?”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe