Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Zabrakło wysłuchania opinii samorządu lekarskiego

Źródło: Rafał Hołubicki
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 28.10.2021
 
 
– Powinno się przeanalizować skutki likwidacji stażu, zwracając uwagę na jakość kształcenia, prawo pacjenta do świadczeń udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz uprawnienie osób kształcących się w zawodzie lekarza do właściwych warunków zdobywania wiedzy praktycznej – twierdzi Rafał Hołubicki z NIL.
Komentarz Rafała Hołubickiego z Naczelnej Izby Lekarskiej:
– Samorząd lekarski od wielu lat opowiada się za utrzymaniem stażu podyplomowego jako obowiązkowego elementu kształcenia lekarzy. Staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów na etapie przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu. Jest on formą kształcenia, która w sposób najlepszy prowadzi do nabycia przez lekarzy i lekarzy dentystów uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu. Staż podyplomowy stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów.

Parlament już raz podjął decyzję o likwidacji stażu podyplomowego – było to za czasów, gdy ministrem zdrowa była Ewa Kopacz. Wówczas Naczelna Rada Lekarska apelowała o zmianę tej decyzji i przywrócenie stażu podyplomowego. Jedną z pierwszych decyzji powołanego przez Prawo i Sprawiedliwość ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła było przywrócenie stażu podyplomowego. Podkreślał wtedy, że likwidację stażu krytykowali zarówno studenci medycyny, lekarze i lekarze dentyści, jak i rektorzy uczelni medycznych. Mówił też, że przywrócenie stażu podyplomowego jest korzystne nie tylko dla środowiska lekarskiego, ale i dla pacjentów. Przywrócenie stażu podyplomowego zostało przyjęte przez Sejm i Senat. W tej sytuacji dziwi obecna propozycja Ministerstwa Zdrowia – ta sama partia rządząca zmienia zdanie i chce doprowadzić do likwidacji stażu podyplomowego. Należy podkreślić, że przywrócenie stażu podyplomowego miało także duże poparcie studentów medycyny. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej kilka lat temu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, aż 77 proc. studentów medycyny pozytywnie oceniało przywrócenie stażu podyplomowego.

Ponadto, w tym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której wprowadzono istotne zmiany w stażu podyplomowym i rozbudowano jego program. Uzasadnienie tych zmian jest ciekawą lekturą w kontekście planowanej likwidacji stażu podyplomowego i świadczy o braku logicznego planu działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie kształcenia. Ostatnie decyzje ministerstwa świadczą także o niespójności z przyjętą niedawno ustawą o jakości w ochronie zdrowia. Ułatwiona ścieżka do zawodu w Polsce dla lekarzy spoza UE – często nieznających języka polskiego, pomysł wprowadzenia szkół zawodowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, nowe wydziały w szkołach akademickich, teraz likwidacja stażu podyplomowego. Takie zmiany wymagają odpowiedniego przystosowania do programu kształcenia. Centra symulacji nie są w stanie oddać rzeczywistości. Ćwiczenie na najlepszym fantomie nie zastąpi prawdziwego leczenia pacjenta, nie mówiąc o poziomie stresu w nagłej i trudnej sytuacji. Mam wrażenie, że jest to kolejny przykład, jak bardzo różni się podejście ekonomiczne od medycznego do zarządzania polską ochroną zdrowia, w tym do kwestii kształcenia.

Minister zdrowia powinien dokonać analizy skutków likwidacji stażu pod kątem wpływu na jakość kształcenia kadr medycznych, prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i etycznych oraz uprawnienia osób kształcących się w zawodach lekarza i lekarza dentysty do właściwych, w tym także bezpiecznych od strony prawnej, warunków zdobywania wiedzy praktycznej.

Przeczytaj także: „Likwidacja stażu – niegodziwość”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.