Wyślij
Udostępnij:
 
 
WUM

Zaczęła się budowa Centrum Symulacji Medycznych WUM

Źródło: WUM
Autor: Monika Stelmach |Data: 02.12.2019
 
 
W poniedziałek (2 grudnia) wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Inwestycja potrwa do połowy 2022 roku.
CSM umożliwi studentom WUM naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Obiekt służyć będzie przeprowadzaniu symulacji operacyjnych z zakresu, między innymi: intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, medycyny ratunkowej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, radiologii, czy urologii. W CSM WUM kształceni będą studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, pielęgniarstwa i położnictwa.

- Dzięki CSM w naszej Uczelni będziemy mogli jeszcze efektywnej przygotowywać studentów kierunków medycznych do wykonywania zawodu, zwiększać ich umiejętności praktyczne oraz kompetencje miękkie, zwłaszcza te dotyczące komunikacji i etyki lekarskiej. Centrum stworzy również warunki do doskonalenia umiejętności kadry akademickiej w zakresie nauczania umiejętności praktycznych. Budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który zagwarantuje nowatorskie szkolenia i zapewni przedstawicielom różnych specjalizacji medycznych interdyscyplinarny trening – powiedział prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM.

Symulacja medyczna odgrywa coraz bardziej istotną rolę w obszarze nowoczesnej edukacji. Wprowadzenie nowych technik dydaktycznych opartych o symulację pozwala nauczać studentów w warunkach jak najwierniej odwzorowujących środowisko pracy różnych specjalności medycznych. Daje to szansę na przygotowanie przyszłych pracowników ochrony zdrowia do warunków, w których będą pracowali.

- Bez wątpienia korzyścią wypływającą z uczestnictwa w zajęciach opartych o symulację medyczną jest możliwość zdobywania umiejętności bez szkody dla pacjenta, wpisując się tym samym w jedną z naczelnych zasad etycznych obowiązujących w medycynie czyli „Primum non nocere”. Symulacja medyczna pozwala na nauczanie nie tylko umiejętności technicznych, ale też kompetencji komunikacyjnych, jakże istotnych w dzisiejszym zdygitalizowanym świecie. Sala symulacyjna daje unikalną możliwość integracji wiedzy, umiejętności technicznych i komunikacyjnych w bezpiecznych, nikomu nie robiących krzywdy warunkach. Pozwala na popełnianie błędów, przyglądanie się im i uczenie się, w jaki sposób ich unikać, aby zmniejszyć ryzyko ich popełnienia w kontakcie z pacjentem. To również obszar dający możliwość nauczania współpracy interprofesjonalnej i interdyscyplinarnej tak istotny w kompleksowej opiece nad pacjentem - podkreślił dr n. med. Marcin Kaczor, Kierownik Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Centrum Symulacji Medycznych będzie obejmowała, m.in. z w pełni wyposażone:
- sześć sal symulacji wysokiej wierności, w tym: sali bloku operacyjnego, dwie sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sala porodowej, sala pielęgniarska wysokiej wierności
- dziesięć sal symulacji niskiej wierności, w tym: trzy sale symulacji z zakresu zaawansowanych technik resuscytacyjnych, trzy sale symulacji z zakresu podstawowych technik resuscytacyjnych, trzy pracownie nauki umiejętności technicznych oraz sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych;
- sale dydaktyczne, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz dziesięć sal dedykowanych egzaminom praktycznym;
- sala nauki umiejętności stomatologicznych oraz centrum kadawerowe.

Budynek zaprojektowano jako dwie przenikające się bryły prostopadłościenne, jedna zlokalizowana równolegle do ulicy Pawińskiego, druga usytuowana równolegle do zabudowań Zakładu Patomorfologii WUM. Oba budynki będą posiadać dwie kondygnacje podziemne i pięć kondygnacji nadziemnych.
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok.160 mln złotych. Wartość gruntu należącego do WUM wynosi miedzy 15-20 mln zł. Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do 30 kwietnia 2022 roku.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe