Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Zmiany w Wojskowym Instytucie Medycznym

Źródło: Dziennik Ustaw
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 05.10.2022
 
 
4 października w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego – zgodnie z zapisem w dokumencie zmiany zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
W dokumencie podano, że instytut będzie nazywać się Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, a nadzór nad nim będzie sprawować minister obrony narodowej.

Określono także przedmiot działań instytutu, czyli:
– prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze wielodziedzinowym, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń związanych z działalnością sił zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
– przystosowywanie wyników prowadzonych prac do wykorzystania w praktyce oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa,
– wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych oraz upowszechnianie nowych technologii medycznych lub metod leczenia,
– uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez wykonywanie działalności leczniczej,
– realizacja badań klinicznych.

W dokumencie zapisano też, że „źródłem finansowania zadań instytutu są środki finansowe:
– uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą,
– pozyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 8 oraz art. 21 ust. 6 ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych,
– z realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencję Badań Medycznych, Europejską Agencję Obrony oraz Europejski Fundusz Obronny,
– pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych,
– pozyskiwane z innych źródeł”.

Co poza tym?

Rozporządzenie w całości do obejrzenia poniżej.Rozporządzenie można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając je po kliknięciu w: Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego.

Przeczytaj także: „Jak przygotować się do pomocy Ukrainie?”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.