123RF

Zmiany w planie finansowym funduszu – więcej o ponad 9,1 mld zł

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje uchwałę Rady NFZ z pozytywną opinią o projekcie zmiany tegorocznego planu finansowego funduszu. Korekta jest znaczna – to zwiększenie publicznych wydatków na leczenie o ponad 9,1 mld zł. Największe dotyczy leczenia szpitalnego.
– Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego 9 marca 2022 r. wniosku prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego NFZ na 2022 r., stanowiący załącznik do uchwały – czytamy w uchwale nr 2/2022/IV.

Zmiana planu finansowego zakłada zwiększenie wpływów do budżetu NFZ łącznie o ponad 9,1 mld zł. Najwięcej pieniędzy dostaną szpitale i ambulatoryjna opieka specjalistyczna – odpowiednio ponad 5 mld zł i więcej niż 2 mld zł.

Nakłady na świadczenia medyczne zwiększą się niemal o 13 procent.

Jak podzielono nakłady z dodatkowej puli pieniędzy? W sposób następujący:
– podstawowa opieka zdrowotna – zwiększenie o 436,6 mln zł,
– ambulatoryjna opieka specjalistyczna – zwiększenie o 2,08 mld zł,
– leczenie szpitalne – zwiększenie o 5,18 mld zł,
– opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – zwiększenie o 337,81 mln zł,
– rehabilitacja lecznicza – zwiększenie o 547,48 mln zł,
– świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – zwiększenie o 114,19 mln zł,
– opieka paliatywna i hospicyjna – zwiększenie o 84,18 mln zł,
– leczenie stomatologiczne – zwiększenie o 54,41 mln zł,
– pomoc doraźna i transport sanitarny – zwiększenie o 6,5 mln zł,
– koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych płatnika – zwiększenie o 5 mln zł,
– świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie – zwiększenie o 122,97 mln zł,
– zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa – zwiększenie o 88,6 mln zł,
– koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych – zwiększenie o 38,58 mln zł.

Nowelizacja planu finansowego zaproponowana przez kierownictwo NFZ wymaga jeszcze akceptacji sejmowej Komisji Zdrowia oraz zatwierdzenia przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia.

Publikujemy załącznik do uchwały.Prezentację można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając ją po kliknięciu: Załącznik do uchwały nr 2/2022/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z marca 2022 r. – projekt zmiany planu finansowego narodowego funduszu zdrowia na 2022 r.

Przeczytaj także: „Prezes NFZ o gwarancjach dla uchodźców” i „Dr Rafał Zyśk analizuje plan finansowy NFZ na 2021 r.”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.