Wyślij
Udostępnij:
 
 

MAFLD - NOWY AKRONIM zastępujący dotychczasowy NAFLD

Źródło: Gastroenterology
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 16.03.2021
 
 
Międzynarodowa grupa ekspertów, w maju ubiegłego roku, na łamach Gastroeneterology zasugerowała akronim MAFLD (ang. metabolic dysfunction - associated fatty liver disease) zamiast do tej pory używanego akronimu NAFLD (ang. nonalcoholic fatty liver disease – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby). Zdaniem ekspertów nowy akronim dokładniej odzwierciedla aktualną wiedzę na temat stłuszczenia wątroby - choroby związanej ze złożoną dysfunkcją metaboliczną.
Stłuszczenie wątroby związane z dysfunkcją metaboliczną jest powszechne, dotyka jedną czwartą populacji i nie ma zatwierdzonej terapii lekowej. Niejednorodna patogeneza metabolicznego stłuszczenia wątroby oraz nieścisłości w terminologii i definicjach wymagają ponownej oceny nazewnictwa w celu informowania o projektowaniu badań klinicznych i opracowywaniu leków.

Grupa ekspertów zintegrowała obecne rozumienie heterogeniczności pacjentów ujęte w dotychczasowym akronimie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Nowa terminologia dokładniej odzwierciedla patogenezę i aktualną wiedzę na temat dysfunkcji metabolicznych w stłuszczeniowej chorobie wątroby i może pomóc w stratyfikacji pacjentów w celu ich poprawnego leczenia.

MAFLD zostało zasugerowane, jako bardziej odpowiedni termin, nadrzędny, związany z niejednorodnością obrazu klinicznego i przebiegu stłuszczenia wątroby pod wpływem wielu czynników, w tym wieku, płci, stanu hormonalnego, pochodzenia etnicznego, diety, alkoholu, palenia tytoniu, predyspozycji genetycznych, mikrobioty i szeroko rozumianego stanu metabolicznego.

Tak więc finalny rezultat MAFLD uwzględnia sumę czynników wejściowych, z których każdy wchodzi w interakcję z innymi i wpływa na przebieg kliniczny poszczególnych komponent chorobowych oraz choroby, jako całości. Wynika z tego, że skuteczne leczenie MAFLD będzie wymagało systematycznej analizy objętych procesami chorobowymi szlaków i prawdopodobnie wieloaspektowego, spersonalizowanego podejścia do pacjenta.

Opracowano przez dr n. med. Anita Bania na podstawie:

Mohammed Eslam, Arun J. Sanyal, Jacob George, on behalf of an international consensus panel: MAFLD: A consensus-driven proposed nomenclature for metabolic associated fatty liver disease. Gastroenterology (2020), doi: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.11.312.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe