Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ stłuszczenia wątroby na uzyskanie remisji u pacjentów z cukrzycą typu 2

Źródło: Clinical Gastroenterology and Hepatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 18.08.2020
 
 
Na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology ukazało się japońskie jednoośrodkowe badanie dotyczące wpływu stłuszczenie wątroby na szansę uzyskania remisji klinicznej u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Z grup badawczych wykluczono pacjentów z cukrzycą typu 2 z obecną przewlekłą chorobą nerek lub tych którzy przebyli hemodializę w przeszłości. Pierwszorzędowa analizą była ocena wpływu stłuszczenia wątroby u 2567 pacjentów z cukrzycą typu 2, na uzyskanie remisji w trakcie obserwacji. Drugorzędowa analiza objęła 1833 pacjentów u których dostępne było drugie badanie ultrasonograficzne w celu oceny w jaki sposób poprawa w zakresie stłuszczenia wątroby wpływała na szansę uzyskania remisji klinicznej u pacjentów z cukrzycą typu 2. Remisję cukrzycy zdefiniowano jako średnie wartości glukozy we krwi na czczo poniżej 126 mg/dl oraz wartość hemoglobiny glikowanej poniżej 6,5% przez co najmniej 6 miesięcy bez leczenia lekami przeciwcukrzycowymi. Mediana czasu obserwacji wyniosła 24,5 miesięcy.

W pierwszorzędowej analizie 167 z 1910 (8,7%) pacjentów z stłuszczeniem wątroby oraz 86 z 657 (13,1%) z grupy bez stłuszczenia uzyskało remisję kliniczną, co oznaczało że stłuszczenie wątroby zmniejszało szanse uzyskania remisji (OR=0,51; 95% CI: 0,37-0,72). W drugorzędowej analizie 32 z 152 (21,1%) pacjentów u których doszło do poprawy stłuszczenia wątroby oraz 129 z 1681 (7,7%) pacjentów których nie doszło do poprawy w zakresie stłuszczenia wątroby uzyskało remisje kliniczną, co oznaczało że poprawa w zakresie stłuszczenia wątroby zwiększała szanse na uzyskanie remisji (OR=3,08; 95% CI: 1,94-4,88).

Stłuszczenie wątroby zmniejszało szansę na uzyskanie remisji klinicznej u pacjentów z cukrzycą typu 2, natomiast poprawa w zakresie stłuszczenia wątroby wiązała się z większą szansą uzyskania remisji.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe