e-Akademia MAFLD
Choroby wątroby
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zakażenie koronawirusem SARS-2 a funkcja wątroby

Źródło: doi.org/10.1016/j.cgh.2020.04.002 /Mikołaj Kamiński
Autor: Aleksandra Lang |Data: 23.04.2020
 
 
Wraz z kolejnymi tygodniami coraz więcej dowiadujemy się o cechach koronawirusa SARS-2 oraz jego działaniu na ludzki organizm. Na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology ukazało się retrospektywne badanie dotyczące wpływu zakażenia koronawirusem na funkcję wątroby.
Badanie obejmowało 148 kolejnych pacjentów z potwierdzonym COVID-19 leczonych w Centrum Klinicznym w Szanghaju w styczniu 2020. Grupa składała się z 73 kobiet i 75 mężczyzn w średnim wieku równym 50 lat. Zaburzoną funkcję wątroby zdefiniowano jako podwyższone stężenie aminotransferaz, GGTP, ALP oraz całkowitej bilirubiny.

U 55 badanych (37,2%) stwierdzono zaburzoną funkcję wątroby w dniu przyjęcia. Ta grupa częściej miała wysoką gorączkę w porównaniu do pacjentów z prawidłową funkcją wątroby. Ponadto chorzy z podwyższonymi wskaźnikami wątrobowymi częściej byli mężczyznami, mieli wyższe stężenia prokalcytoniny i CRP, Jednakże nie odnotowano istotnych różnic w przyjmowanych lekach przed przyjęciem do szpitala. Co najważniejsze, badani z zaburzoną funkcją wątroby przebywali średnio dłużej w szpitalu (15,1 ± 4,8 dni) w porównaniu z pacjentami z prawidłową funkcją wątroby (12,8 ± 4,4 dni; p = 0,021).
Wyniki wskazują, że ponad 1/3 pacjentów przyjętych do szpitala z infekcją SARS-CoV-2 może mieć zaburzoną funkcję wątroby, co było związane z dłuższym pobytem w szpitalu.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe