Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Dr Agata Czarnowska o wirusowym zapaleniu mózgu ►

Źródło: konferencji Pogotowie Neurologiczne
Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 14.12.2021
 
 
– Za większość infekcyjnych zapaleń mózgu odpowiadają wirusy, najczęściej z rodzin Herpesviridae, Flaviviridae i Enteroviridae – mówi dr n. med. Agata Czarnowska z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zwraca uwagę, że niektóre wirusy wywołujące zapalenia mózgu są endemiczne i że częstość występowania pewnych typów zapaleń zmalała w wyniku stosowania szczepień.
– Opryszczkowe zapalenie mózgu nie jest częste, ale może pozostawić duży deficyt neurologiczny, a początkowe objawy bywają niecharakterystyczne – przestrzega ekspertka. Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Herpesviridae, które charakteryzują się neuroinwazyjnością, zdolnością do latencji i zdolnością do reaktywacji. Za 90% zapaleń mózgu u dorosłych odpowiada wirus HSV1. Według badań jego nosicielami jest 60% dorosłych Polaków. Jako ciekawostkę dr Agata Czarnowska przytacza fakt, że w badaniach prowadzonych na Podlasiu ten odsetek sięgał 86%. Prelegentka omawia objawy i diagnostykę (złotym standardem jest PCR płynu mózgowo-rdzeniowego) oraz znaczenie badań obrazowych w rozpoznawaniu choroby.

Ekspertka podkreśla, że opryszczkowe zapalenie mózgu wywołuje nieodwracalne zmiany neurologiczne i wiąże się z wysoką śmiertelnością, dlatego samo podejrzenie zachorowania stanowi wskazanie do zastosowania acyklowiru. Śmiertelność u osób z opryszczkowym zapaleniem mózgu wynosi 50–70%, a w przypadku wczesnego podania acyklowiru spada do 15–25%. U połowy pacjentów pozostają długotrwałe deficyty neurologiczne. Na potwierdzenie tych słów dr Agata Czarnowska prezentuje przypadki pacjentów w wieku od 18 do 66 lat, omawiając szczegółowo przebieg kliniczny i wyniki badań obrazowych.

Z badań i doświadczeń klinicznych wynika, że opryszczkowe zapalenie mózgu może powodować wystąpienie zaburzeń autoimmunologicznych w przyszłości, w tym autoimmunologicznego zapalenia mózgu (27% pacjentów). To istotna informacja, ponieważ zapalenie mózgu o takiej etiologii wymaga zupełnie innego leczenia.

Kleszczowe zapalenie mózgu jest dużo częstsze, w Polsce notuje się 200–300 przypadków rocznie. Choroba występuje sezonowo, a szczyt zachorowań przypada na okres od maja do przełomu października i listopada. Ekspertka przedstawia przebieg procesu zakażenia, postacie kliniczne, objawy i diagnostykę. Po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza w 70–98% przypadków występuje infekcja asymptomatyczna, a w 2–30% przypadków pojawiają się objawy. Faza objawów neurologicznych jest rzadka, ale ma ciężki przebieg i pozostawia duży deficyt neurologiczny, co potwierdzają zaprezentowane przypadki. Jeden z nich dotyczy 25-letniej kobiety po wcześniejszej infekcji SARS-CoV-2, u której kleszczowe zapalenie mózgu przebiegało z objawami neurologicznymi charakteryzującymi się piorunującym postępem i ze zmianami w rezonansie magnetycznym. Pół roku po przebyciu choroby utrzymywał się bardzo duży deficyt neurologiczny. Być może w tym przypadku wcześniejsza infekcja koronawirusem miała wpływ na przebieg kleszczowego zapalenia mózgu. Ekspertka podkreśliła, że dostępna jest skuteczna szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.Wykład został zaprezentowany podczas konferencji Pogotowie Neurologiczne zorganizowanej przez Wydawnictwo Termedia.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.