Specjalizacje, Kategorie, Działy
Webinaria
Anty-CD20 jako nowoczesna strategia leczenia SM
Kongres Jubileuszowy Polskiej Neurologii – to już 90 lat PTN!
Ból, bezsenność, depresja
 
Wirtualna Akademia Termedii - następstwa neurologiczne COVID-19
Aktualne rekomendacje leczenia SM – praktyczne wskazówki - webinarium
 
Dodane 09.07.2012
Objętość istoty szarej jadra ogoniastego w OCD jako efekt doświadczeń wczesnodziecięcych
Dotychczas przeprowadzane badania wykazały, iż ekspozycja na awersyjne doświadczenia okresu dzieciństwa (ang. adverse childhood experiences, ACE) mogą zwiększać ryzyko występo-wania chorób psychicznych w wieku dorosłym np. zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (ang. ob-sessive-compulsive disorder, OCD) i mają wpływ na funkcjonowanie neuronów korowych w życiu dorosłym i zmiany w objętości istoty szarej (ang. gray matter volume, GM).
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.