NEUROLOGIA

Choroby Układu Pozapiramidowego

 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Webinaria
Anty-CD20 jako nowoczesna strategia leczenia SM
Kongres Jubileuszowy Polskiej Neurologii – to już 90 lat PTN!
Ból, bezsenność, depresja
 
Wirtualna Akademia Termedii - następstwa neurologiczne COVID-19
Aktualne rekomendacje leczenia SM – praktyczne wskazówki - webinarium
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.